Uw EU-rechten

Als onderdaan van een EU-land (of van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen) heeft u bepaalde rechten als u in een ander Europees land woont of studeert.

In sommige gevallen kan de EU u helpen als u daarbij in de praktijk op moeilijkheden stuit.

Vaak kunt u het best hulp vragen bij nationale instanties, en niet bij de EU.

Problemen met overheidsdiensten in andere EU-landen

  • sociale zekerheid (kinderbijslag, dringende gezondheidszorg, pensioen, ...)
  • verblijfsrecht van uzelf of van een gezinslid van buiten de EU
  • erkenning van uw beroepskwalificaties
  • inschrijving van voertuigen
  • rijbewijzen

Leg ons uw probleem voor

Consumentenrechten

Goederen of diensten kopen in het land waar u woont Goederen of diensten kopen in een ander EU-land Buitengerechtelijke geschillenbeslechting met een financiƫle instelling Buitenrechtelijke geschillenbeslechting bij online-aankoop van goederenInternationale betalingen binnen de EUhttp://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_red...

Discriminatie

Ras, afkomst, geloof, overtuiging, handicap, leeftijd, geslacht of seksuele voorkeurNationaliteit

Oneerlijke behandeling door een EU-instelling

Een klacht indienen of om informatie vragen bij de Europese Ombudsman

Consulaire bijstand

  • verloren of gestolen paspoort
  • ernstig ongeluk, ziekte of overlijden
  • geweldsmisdrijf
  • arrestatie of hechtenis
  • hulp en repatriĆ«ring in noodsituaties

Een ambassade of consulaat zoeken