Jūsų ES teisės

Kaip ES šalies (arba Islandijos, Lichtenšteino arba Norvegijos) pilietis turite tam tikrų teisių kitose Europos šalyse, kuriose gyvenate arba studijuojate.

Kai kuriais atvejais ES gali jums padėti, jei šių teisių nepaisoma ir dėl to patiriate sunkumų.

Daugeliu atvejų geriausia būtų kreiptis pagalbos į nacionalines institucijas, o ne į ES.

Problemos bendraujant su kitos ES šalies valdžios institucijomis

  • Teisė į socialinę apsaugą (išmokas šeimai, skubią medicinos pagalbą, pensiją ir pan.)
  • Jūsų arba ES pilietybės neturinčių jūsų artimųjų teisės gyventi ES šalyje
  • Jūsų profesinės kvalifikacijos pripažinimas
  • Transporto priemonių registracija
  • Vairuotojo pažymėjimai

Praneškite apie savo problemą

Vartotojų teisės

Prekių arba paslaugų pirkimas šalyje, kurioje gyvenate Prekių arba paslaugų pirkimas kitoje ES šalyje Neteisminis ginčo dėl finansinių paslaugų sprendimas Neteisminis ginčo dėl internetu pirktų prekių sprendimas Mokėjimas į kitą ES šalį arba mokėjimo iš kitos ES šalies gavimas

Diskriminacija

Rasė ar etninė kilmė, religija ar tikėjimas, negalia, amžius, lytis arba lytinė orientacija Tautybė

Nesąžiningas ES įstaigos elgesys

Pateikite skundą ES ombudsmenui arba kreipkitės į jį informacijos

Konsulinė pagalba

  • Pamestas arba pavogtas pasas
  • Sunkus susižalojimas, liga arba mirtis
  • Smurtinis nusikaltimas
  • Suėmimas arba įkalinimas
  • Neatidėliotina pagalba arba repatriacija

Raskite ambasadą arba konsulatą