Vaša prava u EU-u

Kao državljanin države članice EU-a ili Islanda, Lihtenštajna ili Norveške imate određena prava ako živite ili studirate u drugim europskim zemljama.

Ako pri ostvarivanju tih prava u praksi imate problema, EU vam u nekim slučajevima može pomoći.

Pri ostvarivanju tih prava u mnogim je slučajevima najbolje zatražiti pomoć od nacionalnih tijela umjesto od EU-a.

Problemi s tijelom javne vlasti u drugoj državi članici EU-a

  • prava socijalne sigurnosti (obiteljska davanja, hitna zdravstvena skrb, mirovine itd.)
  • prava boravka ili prava boravka rođaka koji nisu državljani države članice EU-a
  • priznavanje stručnih kvalifikacija
  • registracija vozila
  • vozačke dozvole

Opišite problem

Prava potrošača

Kupovanje robe ili usluga u zemlji u kojoj živite Kupovanje robe ili usluga u drugoj zemlji EU-a Vansudski sporovi s financijskim službama Vansudski sporovi o robi kupljenoj na internetu Plaćanje ili primanje uplata u drugim državama EU-a

Diskriminacija

Rasa ili etnička pripadnost, religija ili uvjerenje, invalidnost, dob, spol ili seksualna orijentacija Nacionalnost

Nepošteno postupanje tijela EU-a

Podnesite žalbu Europskom ombudsmanu ili od njega zatražite informacije

Konzularna pomoć

  • izgubljena ili ukradena putovnica
  • ozbiljna nesreća, bolest ili smrt
  • nasilno kazneno djelo
  • uhićenje ili pritvor
  • hitna pomoć / repatrijacija

Pronađite veleposlanstvo ili konzulat