EU-kansalaisen oikeudet

EU-kansalaisena (tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalaisena) sinulla on tiettyjä oikeuksia, kun haluat esimerkiksi asua tai opiskella toisessa EU-maassa.

Jos näitä oikeuksia ei kunnioiteta käytännössä, EU voi joissakin tapauksissa auttaa.

Usein EU-kansalaisen oikeuksia koskevissa asioissa on parasta kääntyä kansallisten viranomaisten puoleen.

Ongelmat toisen EU-maan viranomaisten kanssa

  • sosiaaliturvaoikeudet (perhe-etuudet, kiireellinen sairaanhoito, eläkkeet jne.)
  • oleskeluoikeudet (EU-kansalaiset ja EU:n ulkopuolelta tulevat perheenjäsenet)
  • ammattipätevyyden tunnustaminen
  • ajoneuvon rekisteröinti
  • ajokortti

Tee tiedustelu tai valitus

Kuluttajan oikeudet

Tavaroiden tai palveluiden ostaminen asuinmaassa Tavaroiden tai palveluiden ostaminen toisessa EU-maassa Finanssipalveluja koskeva riitojen ratkaiseminen tuomioistuimen ulkopuolella Verkkokaupan riitojen ratkaiseminen tuomioistuimen ulkopuolella Maksujen suorittaminen tai vastaanottaminen ulkomailla EU:ssa

Syrjintä

Sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä Kansalaisuuteen perustuva syrjintä

EU-toimielinten epäoikeudenmukainen toiminta

Tee kantelu tai tiedustelu Euroopan oikeusasiamiehelle

Konsuliapu

  • passi kadonnut tai varastettu
  • vakava onnettomuus, sairaus tai kuolemantapaus
  • väkivaltarikos
  • pidätys tai vangitseminen
  • hätäapu / kuljetus kotimaahan

Hae suurlähetystöä tai konsulaattia