Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ

Ως υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ -ή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας- έχετε ορισμένα δικαιώματα όταν πηγαίνετε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για διαμονή ή σπουδές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η ΕΕ μπορεί να σας βοηθήσει αν έχετε πρόβλημα να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα στην πράξη.

Σε πολλές περιπτώσεις το καλύτερο είναι να απευθυνθείτε για βοήθεια στους εθνικούς φορείς, αντί για την ΕΕ.

Προβλήματα με δημόσια αρχή σε άλλη χώρα της ΕΕ

  • δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης (οικογενειακές παροχές, επείγουσα υγειονομική περίθαλψη, συντάξεις, ...)
  • τα δικαιώματα διαμονής σας ή τα δικαιώματα διαμονής μελών της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ
  • αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων
  • ταξινόμηση οχήματος
  • άδειες οδήγησης

Περιγράψτε το πρόβλημά σας

Δικαιώματα των καταναλωτών

Αγορά αγαθών ή υπηρεσιών στη χώρα όπου ζείτε Αγορά αγαθών ή υπηρεσιών σε άλλη χώρα της ΕΕ Εξωδικαστική διαφορά με χρηματοοικονομική υπηρεσία Εξωδικαστική διαφορά για αγαθά που αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου Καταβολή ή λήψη πληρωμών σε άλλη χώρα της ΕΕ

Διακριτική μεταχείριση

Λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού Λόγω εθνικότητας

Αθέμιτη μεταχείριση από όργανο της ΕΕ

Υποβολή καταγγελίας ή αίτηση παροχής πληροφοριών από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Προξενική προστασία

  • απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου
  • σοβαρό ατύχημα, ασθένεια ή θανάτος
  • βιαιοπραγία
  • σύλληψη ή κράτηση
  • έκτακτη βοήθεια /επαναπατρισμός

Αναζήτηση πρεσβείας ή προξενείου