Dine rettigheder i EU

Som EU-borger eller statsborger i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz har du en række rettigheder, hvis du bor eller arbejder i et andet EU-land.

I nogle tilfælde kan EU hjælpe dig, hvis du har problemer med at gøre disse rettigheder gældende i praksis.

Ofte er det bedre at få hjælp fra de nationale myndigheder end fra EU's organer.

Problemer med en offentlig myndighed i et andet EU-land

  • sociale sikringsrettigheder (familieydelser, akut lægehjælp, pension osv.)
  • din eller dine ikke-EU-familiemedlemmers opholdsret
  • anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer
  • indregistrering af køretøj
  • kørekort

Indgiv din forespørgsel eller klage

Forbrugerrettigheder

Køb af varer eller tjenesteydelser i det land, hvor du bor Køb af varer eller tjenesteydelser i et andet EU-land Udenretslige tvister om finansielle tjenesteydelser Udenretslige tvister om varer, der er købt online Foretagelse og modtagelse af betalinger i et andet EU-land

Forskelsbehandling

Race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering Nationalitet

Urimelig behandling fra et EU-organs side

Klag eller få information fra Den Europæiske Ombudsmand

Konsulær bistand

  • mistet eller stjålet pas
  • alvorlig ulykke, sygdom eller dødsfald
  • voldsforbrydelse
  • anholdelse eller tilbageholdelse
  • nødhjælp eller hjemsendelse

Find en ambassade eller et konsulat