Vaše práva v EU

Pokud bydlíte nebo studujete v jiné evropské zemi, máte jako státní příslušník členské země EU (případně Islandu, Lichtenštejnska a Norska) určitá práva.

Jestliže se ocitnete v situaci, že se musíte svých práv domáhat, můžete se v některých případech obrátit s žádostí o pomoc na EU.

V mnoha případech je lepší se obrátit s žádostí o pomoc na vnitrostátní orgány než na orgány EU.

Problémy s orgánem veřejné správy v jiné zemi EU

  • práva v oblasti sociálního zabezpečení (rodinné dávky, neodkladná zdravotní péče, důchody...)
  • právo pobytu, příp. právo pobytu příbuzných, kteří nejsou občané EU
  • uznání odborné kvalifikace
  • registrace vozidla
  • řidičské průkazy

Postoupit případ

Práva spotřebitele

Nákup zboží nebo služeb v zemi, v níž bydlíte Nákup zboží nebo služeb v jiné zemi EU Mimosoudní řešení sporů týkajících se finančních služeb Mimosoudní řešení sporů týkajících se zboží zakoupeného online Platby do nebo ze zahraničí v rámci EU

Diskriminace

Rasa nebo etnický původ, náboženské vyznání nebo víra, zdravotní postižení, věk, pohlaví nebo sexuální orientace Státní příslušnost

Nerovné zacházení ze strany subjektu EU

Podat stížnost nebo zažádat o informace u evropského veřejného ochránce práv

Konzulární pomoc

  • ztracený nebo odcizený cestovní pas
  • vážný úraz, nehoda, onemocnění nebo úmrtí
  • násilný trestný čin
  • zatčení nebo jiné zbavení svobody
  • pomoc v nouzi nebo repatriace

Najít velvyslanectví či konzulát