Vaše pravice v Evropski uniji

Državljani EU ali Islandije, Lihtenštajna in Norveške imajo v drugih evropskih državah pri poslovanju določene pravice.

Če imajo pri uveljavljanju teh pravic težave, jim lahko v določenih primerih pomaga Evropska unija.

Vendar pa jim lahko v številnih primerih bolje kot EU pomagajo nacionalni organi.

Težave z javnim organom v drugi državi EU

  • trgovina in storitve
  • napotitev delavcev
  • vračilo DDV

Pošljite zadevo

Nelojalna konkurenca

Poiščite nacionalni organ za varstvo konkurence

Nezakonita državna pomoč konkurentom v tujini

Pošljite pritožbo

Nepravično ravnanje organa EU

Vložitev pritožbe ali zahtevka za informacije pri evropskem varuhu človekovih pravic

Rešitev spora s potrošnikom pri spletnem nakupu

Vložitev pritožbe zoper potrošnika