Vaše práva EÚ

Ako občan EÚ, resp. ako občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska, máte určité práva, keď podnikáte v iných európskych krajinách.

Ak máte problémy pri presadzovaní týchto práv v praxi, môže vám v niektorých prípadoch pomôcť EÚ.

Často je však lepšie požiadať o pomoc vnútroštátne orgány ako EÚ.

Problémy s verejným orgánom v inej krajine EÚ

  • obchod a služby
  • vysielanie pracovníkov
  • vrátenie DPH

Predložte svoj problém

Nekalá hospodárska súťaž medzi podnikmi

Vyhľadávanie vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže

Neoprávnená štátna pomoc pre konkurentov v zahraničí

Podajte sťažnosť

Nespravodlivé zaobchádzanie zo strany orgánu EÚ

Podajte sťažnosť alebo požiadajte o informácie európskeho ombudsmana

Riešenie sporov so zákazníkom v online prostredí

Podajte sťažnosť voči zákazníkovi