Twoje prawa w UE

Jako obywatelowi kraju UE – bądź też Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w innym kraju europejskim przysługują Ci określone prawa.

W razie problemów z wyegzekwowaniem tych praw w praktyce w niektórych przypadkach pomocy może udzielić Ci UE.

Jednak w wielu przypadkach najprostszym sposobem uzyskania pomocy jest zwrócenie się o nią do organów krajowych, a nie do UE.

Problemy z organem administracji publicznej w innym kraju UE

  • handel i usługi
  • delegowanie pracowników
  • zwroty podatku VAT

Zgłoś problem

Nieuczciwa konkurencja między przedsiębiorstwami

Znajdź krajowy organ ochrony konkurencji

Pomoc państwa naruszająca zasady konkurencji

Złóż skargę

Niesprawiedliwe traktowanie ze strony organu UE

Złóż skargę lub zwróć się o informacje do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Rozstrzygnięcie sporu z klientem online

Złóż skargę przeciwko konsumentowi