Uw EU-rechten

Als onderdaan van een EU-land (of van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen) heeft u bepaalde rechten als u in een ander Europees land zaken doet.

In bepaalde gevallen kan de EU u helpen als u daarbij in de praktijk op moeilijkheden stuit.

Maar vaak kunt u het best hulp vragen bij nationale instanties.

Problemen met overheidsdiensten in andere EU-landen

  • handel en diensten
  • detachering van werknemers
  • btw-teruggave

Leg ons uw probleem voor

Oneerlijke concurrentie

Een nationale mededingingsautoriteit vinden

Onterechte overheidssteun voor buitenlandse concurrenten

Een klacht indienen

Oneerlijke behandeling door een EU-instelling

Een klacht indienen of om informatie vragen bij de Europese Ombudsman

Een geschil met een online-klant afwikkelen

Een klacht indienen tegen een consument