Vaša prava u EU-u

Kao državljanin države članice EU-a ili Islanda, Lihtenštajna ili Norveške imate određena prava pri poslovanju u drugim europskim zemljama.

Ako pri ostvarivanju tih prava u praksi imate problema, EU vam u nekim slučajevima može pomoći.

Pri ostvarivanju tih prava u mnogim je slučajevima najbolje zatražiti pomoć od nacionalnih tijela umjesto od EU-a.

Problemi s tijelom javne vlasti u drugoj državi članici EU-a

  • trgovina i usluge
  • upućivanje radnika
  • povrat PDV-a

Opišite problem

Nepošteno poslovno natjecanje

Pronađite nacionalno tijelo nadležno za tržišno natjecanje

Nepravedna potpora vlade konkurentima u inozemstvu

Podnesite pritužbu

Nepošteno postupanje tijela EU-a

Podnesite pritužbu Europskom ombudsmanu ili od njega zatražite informacije

Rješavanje spora s potrošačem koji je obavio kupnju na internetu

Podnošenje pritužbe protiv potrošača