Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ

Ως υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ -ή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας- έχετε ορισμένα δικαιώματα όταν αναπτύσσετε επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η ΕΕ μπορεί να σας βοηθήσει αν έχετε πρόβλημα να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά στην πράξη.

Σε πολλές περιπτώσεις το καλύτερο είναι να απευθυνθείτε για βοήθεια στους εθνικούς φορείς, αντί για την ΕΕ.

Προβλήματα με δημόσια αρχή σε άλλη χώρα της ΕΕ

  • εμπόριο και υπηρεσίες
  • απόσπαση εργαζομένων
  • επιστροφές ΦΠΑ

Υποβολή του προβλήματός σας

Αθέμιτος ανταγωνισμός επιχειρήσεων

Αναζητήστε την εθνική αρχή ανταγωνισμού

Αθέμιτη κρατική στήριξη σε ανταγωνιστές του εξωτερικού

Υποβολή καταγγελίας

Αθέμιτη μεταχείριση από όργανο της ΕΕ

Υποβολή καταγγελίας ή αίτηση παροχής πληροφοριών από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Επίλυση διαφοράς με διαδικτυακό αγοραστή

Υποβολή καταγγελίας κατά αγοραστή