Dine rettigheder i EU

Som EU-borger eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge har du en række rettigheder, når du udfører forretningsaktiviteter i andre europæiske lande.

I nogle tilfælde kan EU hjælpe dig, hvis du har problemer med at gøre disse rettigheder gældende i praksis.

Ofte er det bedre at få hjælp fra de nationale myndigheder end fra EU's organer.

Problemer med en offentlig myndighed i et andet EU-land

  • handel og serviceydelser
  • udstationering af medarbejdere
  • momsrefusion

Indgiv din forespørgsel eller klage

Illoyal konkurrence fra en anden virksomhed

Find en national konkurrencemyndighed

Illoyal offentlig støtte til udenlandske konkurrenter

Indgiv en klage

Urimelig behandling fra et EU-organs side

Klag eller få information fra Den Europæiske Ombudsmand

Løs en uoverensstemmelse med en netkunde

Indgiv en klage over en kunde