Vaše práva v EU

Pokud podnikáte na území jiného evropského státu, máte jako státní příslušník některého ze členských států EU nebo Islandu, Lichtenštejnska a Norska určitá práva.

Jestliže se ocitnete v situaci, kdy se musíte svých práv domáhat, můžete se v některých případech obrátit s žádostí o pomoc na EU.

V mnoha případech je lepší se obrátit s žádostí o pomoc na vnitrostátní orgány než na orgány EU.

Problémy s orgánem veřejné správy v jiné zemi EU

  • obchod a služby
  • vysílání pracovníků do zahraničí
  • vracení DPH

Postoupit případ

Nekalá hospodářská soutěž mezi podniky

Přehled orgánů pro hospodářskou soutěž v jednotlivých státech

Neoprávněná státní podpora konkurentům ze zahraničí

Podat stížnost

Nerovné zacházení ze strany subjektu EU

Podat stížnost nebo zažádat o informace u evropského veřejného ochránce práv

Řešení sporu s online zákazníkem

Podat stížnost na spotřebitele