Pravna zaštita na nacionalnoj razini

Smatrate li da nacionalna tijela države članice EU-a nisu poštovala vaša prava koja proizlaze iz prava Europske unije, dostupni su vam različiti oblici pravne zaštite za rješavanje problema.

Kao što je navedeno u Ugovorima, tijela javne vlasti i nacionalni sudovi imaju glavnu odgovornost za primjenu prava Unije.

Stoga je u vašem interesu da iskoristite sve moguće oblike pravne zaštite na nacionalnoj razini (upravni mehanizmi i/ili izvansudski mehanizmi posredovanja).

Nacionalni pučki pravobranitelji

Ovisno o sustavu svake zemlje, svoj predmet možete uputiti i nacionalnom pučkom pravobranitelju ili regionalnom pučkom pravobranitelju.

Nacionalni sudovi

Predmet možete uputiti i sudu zemlje u kojoj je problem nastao. Saznajte više o nacionalnim pravosudnim sustavima ili upućivanju predmeta sudu.

Ako je za rješavanje vašeg problema potrebno poništiti nacionalnu odluku, imajte na umu da to mogu učiniti isključivo nacionalni sudovi. Tražite li naknadu štete, samo nacionalni sudovi imaju ovlast da prema potrebi nacionalnim tijelima nalože isplatu naknade građanima za gubitke koje su pretrpjeli zbog kršenja prava Unije.

Nacionalna tijela za jednakost

Ako ste žrtva diskriminacije i tražite pomoć, možete se obratiti nacionalnoj organizaciji za jednakost u vašoj zemlji.

Službe za rješavanje problema

Osim toga na raspolaganju su vam drugi instrumenti za rješavanje problema u vašoj državi članici:

SOLVIT

SOLVIT je usluga koju pružaju nacionalne uprave, a namijenjena je rješavanju prekograničnih problema povezanih s nepravilnom primjenom prava Unije od strane nacionalnih javnih uprava na unutarnjem tržištu. Centri SOLVIT uspostavljeni su u svim državama članicama EU-a te u Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu. Vaša će država članica problem pokušati riješiti s drugom predmetnom državom članicom EU-a. Problem ćete možda brže riješiti posredstvom centra SOLVIT nego podnošenjem službene pritužbe Europskoj komisiji. Ako problem ostane neriješen ili smatrate da predloženo rješenje nije prihvatljivo, i dalje možete pokrenuti pravni postupak pred nacionalnim sudom ili podnijeti službenu pritužbu Europskoj komisiji. Pritom vodite računa o tome da upućivanje predmeta SOLVIT-u ne utječe na rokove koje propišu nacionalni sudovi.

Slanje problema mreži SOLVIT

Europski potrošački centri

Europski potrošački centri mreža su potrošačkih centara u cijeloj Europi koji surađuju u rješavanju sporova između potrošača i trgovaca iz različitih država članica EU-a te Norveške i Islanda.

Slanje problema europskim potrošačkim centrima

Služba Vaša Europa – Savjeti

Služba Vaša Europa – Savjeti pruža pravne savjete o vašim pravima kao građanina EU-a u područjima koja se odnose na pravo Unije. Može vam objasniti kako se pravo primjenjuje u vašem predmetu te kako možete ostvariti svoja prava u EU-u.

Saznajte više o službi Vaša Europa – Savjeti

FIN-Net

FIN-Net je mreža namijenjena izvansudskom rješavanju financijskih sporova u državama članicama EU-a te Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj. Nadležna je za rješavanje sporova između potrošača i pružatelja financijskih usluga.

Slanje problema mreži FIN-Net