Kommissionens nya webbplats

Vår nya webbplats är under ständig utveckling. Den består av två delar:

  • En politisk del om kommissionens politiska prioriteringar.
  • En informationsdel som är uppbyggd efter användarnas behov.

Navigeringen på informationsdelens förstasida ska hjälpa så många besökare som möjligt att snabbt hitta de sidor de letar efter.

Du kan också söka efter ämne.

I nuläget innehåller webbplatsen mest länkar till andra kommissionssidor. Innehåll och länkar kommer att läggas till efter hand som vi går över till den nya strukturen.

Språk

Vi försöker ge dig information på svenska eller något annat språk du förstår. På den nya webbplatsen kommer vissa sidor att finnas på alla officiella EU-språk och andra på färre språk, beroende på användarnas behov.

Läs mer om vår språkpolicy för webbplatsen

Tillgänglighet

Vårt mål är att kommissionens nya webbplats ska vara så tillgänglig som möjligt för alla användare, även för dig som har en funktionsnedsättning eller saknar den senaste tekniken. Vi försöker också se till att du kan använda webbplatsen oberoende av webbläsare, typ av enhet och uppkopplingshastighet. 
Läs mer om riktlinjer för tillgängliga webbplatser

Arbetet med kommissionens nya webbplats

Arbetet med den nya webbplatsen leds av kommissionens generaldirektorat för kommunikation, översättning och it-frågor, men är ett samarbete med alla avdelningar. Följ arbetet i vår blogg och läs kommissionens riktlinjer för webbpublicering.