Nové webové sídlo Komisie

Nová prezentácia Komisie na internete sa neustále vyvíja. Tvoria ju 2 vzájomne prepojené časti:

  • politická časť, ktorá poskytuje informácie o politických prioritách Komisie,
  • komplexná informačná časť, ktorá je štruktúrovaná podľa preukázaných potrieb používateľov.

Hlavné navigačné značky na domovskej stránke v časti s informáciami sú navrhnuté tak, aby vám umožnili čo najľahší prístup k obsahu, ktorý potrebujete.

Takisto môžete prehľadávať podľa tém.

V súčasnosti obsahuje toto webové sídlo najmä odkazy na stránky, ktoré sú súčasťou webových sídel Komisie. S prechodom na nový prístup zameraný na používateľa bude pridaný obsah a navigácia.

Jazyky

Komisia chce poskytovať používateľom informácie v relevantných jazykových verziách. Na novom webovom sídle bude určitá časť obsahu k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ a určitá časť obsahu v menšom počte jazykov, ktoré sa určia na základe potrieb používateľov.

Ďalšie informácie o jazykovej politike uplatňovanej na tomto webovom sídle

Prístupnosť

Nové webové sídlo Komisie tvoríme tak, aby k nemu mali čo najjednoduchší prístup všetci používatelia – vrátane osôb so zdravotným postihnutím alebo ľudí, ktorí nemajú prístup k najnovším technológiám. Takisto sa snažíme zabezpečiť prístupnosť našich stránok na rôznych internetových prehliadačoch, zariadeniach a pri rôznej rýchlosti pripojenia. 
Podrobné informácie o usmerneniach pre prístupnosť webových stránok, ktorými sa riadime

Digitálna transformácia

Práce na novom webovom sídle riadia útvary Komisie pre komunikáciu, preklad a informačné technológie v spolupráci so všetkými oddeleniami Komisie. Viac informácii o tomto tíme a jeho práci nájdete na blogu EU Digital a v usmerneniach Komisie pre poskytovanie informácií.