Hlavné navigačné označenia na domovskej stránke sú navrhnuté tak, aby vám umožnili čo najľahší prístup k obsahu, ktorý potrebujete.

Takisto môžete webové stránky prehľadávať podľa tém.

Webové sídlo tvoria dve vzájomne prepojené časti:

  • politická časť, ktorá poskytuje informácie o politických prioritách Komisie,
  • komplexná informačná časť, ktorá je štruktúrovaná podľa preukázaných potrieb používateľov.

Nájdete tu aj odkazy na ďalšie webové stránky obsahujúce ďalšie informácie o útvaroch a službách Komisie.

 

Jazyky

Komisia chce poskytovať používateľom informácie v relevantných jazykových verziách. Na novom webovom sídle bude určitá časť obsahu k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ a určitá časť obsahu v menšom počte jazykov, ktoré sa určia na základe potrieb používateľov.

Ďalšie informácie o jazykovej politike uplatňovanej na tomto webovom sídle
 

Prístupnosť

Nové webové sídlo Komisie tvoríme tak, aby k nemu mali čo najjednoduchší prístup všetci používatelia – vrátane osôb so zdravotným postihnutím alebo ľudí, ktorí nemajú prístup k najnovším technológiám. Takisto sa snažíme zabezpečiť prístupnosť našich stránok na rôznych internetových prehliadačoch, zariadeniach a pri rôznej rýchlosti pripojenia. 
Podrobné informácie o usmerneniach pre prístupnosť webových stránok, ktorými sa riadime