Strony internetowe Komisji – nawigacja, struktura i treść

Podstawowe elementy nawigacji dostępne na stronie głównej zostały opracowane tak, aby umożliwić jak najszybsze dotarcie do poszukiwanych treści.

Możliwa jest też nawigacja według dziedziny.

Portal składa się z dwóch połączonych ze sobą części:

  • części politycznej, która zawiera informacje na temat priorytetów politycznych Komisji
  • kompleksowej części informacyjnej, opracowanej w oparciu o potwierdzone potrzeby użytkowników.

Portal zawiera również linki do witryn departamentów i służb Komisji zawierających bardziej szczegółowe informacje.

 

Języki

Komisja dokłada wszelkich starań, aby dostarczać użytkownikom informacje w wybranym przez nich języku. W zależności od potrzeb użytkowników niektóre treści będą udostępniane w nowym portalu we wszystkich językach urzędowych UE, a inne – w mniejszej liczbie języków.

Więcej informacji o polityce językowej portalu
 

Dostępność treści

Staramy się, aby nowe strony Komisji były w miarę możliwości dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, po to by mogły z nich korzystać również osoby niepełnosprawne i te, które nie mają dostępu do najnowszych technologii. Dążymy także do tego, aby portal współpracował z różnymi przeglądarkami internetowymi i urządzeniami oraz aby był dostępny bez względu na prędkość łącza. 
Zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych