Nowy portal Komisji Europejskiej

Prace nad nową generacją stron internetowych Komisji trwają. Nowy portal składa się z dwóch połączonych ze sobą części:

  • części politycznej, która zawiera informacje na temat priorytetów politycznych Komisji
  • kompleksowej części informacyjnej, opracowanej w oparciu o potwierdzone potrzeby użytkowników.

Nawigacja, struktura i treść

Podstawowe elementy nawigacji dostępne na głównej stronie części informacyjnej zostały opracowane tak, aby umożliwić jak najszybsze dotarcie do poszukiwanych treści.

Możliwa jest też nawigacja według tematu.

Obecnie portal głównie odsyła do stron internetowych Komisji poprzedniej generacji. Treści i nowe elementy nawigacji będą dodawane w miarę, jak będzie upowszechniać się nowe podejście, którego punktem wyjścia są potrzeby użytkownika.

Języki

Komisja dokłada wszelkich starań, aby dostarczać użytkownikom informacji w języku, w którym ich szukają. W zależności od potrzeb użytkowników niektóre treści będą udostępniane w nowym portalu we wszystkich językach urzędowych UE, a inne – w mniejszej liczbie języków.

Więcej informacji na temat polityki językowej na tej stronie

Dostępność treści

Staramy się, aby nowe strony Komisji były w miarę możliwości dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, po to by mogły z nich korzystać również osoby niepełnosprawne i osoby niemające dostępu do najnowszych technologii. Dążymy także do tego, aby portal współpracował z różnymi przeglądarkami internetowymi i urządzeniami oraz aby był dostępny bez względu na prędkość łącza. 
Zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych

Transformacja cyfrowa

Pracami nad nowym portalem kierują departamenty Komisji ds. komunikacji społecznej, tłumaczeń pisemnych i informatyki, a udział w tych pracach biorą w ramach procesu współpracy wszystkie dyrekcje. Więcej o zespole i jego pracach można się dowiedzieć z blogu cyfrowego UE i z przewodnika Komisji dla dostawców informacji.