Is-sit web il-ġdid tal-Kummissjoni

Il-preżenza l-ġdida fuq il-web hi ħidma li għadha għaddejja. Hi tikkonsisti f'2 partijiet interkonnessi:

  • taqsima politika, li tikkomunika l-prijoritajiet politiċi tal-Kummissjoni
  • taqsima tal-informazzjoni komprensiva, strutturata madwar il-ħtiġijiet tal-utent

In-navigazzjoni, l-istruttura u l-kontenut

Fit-taqsima tal-paġna ewlenija, il-lejbils ewlenin tan-navigazzjoni huma ddisinjati sabiex jagħtuk l-aktar aċċess faċli possibbli għall-kontenut li teħtieġ.

Alternattivament, tista’ tinnaviga skont is-suġġett.

Bħalissa, is-sit fih prinċipalment legacy links għall-paġni f'siti web oħrajn tal-Kummissjoni. Il-kontenut u n-navigazzjoni se jiżdiedu hekk kif isseħħ it-tranżizzjoni lejn approċċ ġdid li jiffoka fuq l-utent.

Il-lingwi

Il-Kummissjoni hija impenjata li tipprovdi lill-utenti b’informazzjoni bil-lingwa li jeħtieġu. Fuq is-sit il-ġdid, xi kontenut se jkun disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE u xi kontenut b’anqas lingwi, abbażi tal-ħtiġijiet tal-utenti.

Aktar dwar il-politika tal-lingwa għal dan is-sit web

L-aċċessibbiltà

Qed nagħmlu l-preżenza l-ġdida tal-Kummissjoni fuq il-web kemm jista' jkun possibbli użabbli għall-utenti kollha - inklużi nies b'diżabilitajiet jew nies mingħajr aċċess għall-aħħar teknoloġiji. Qed nippruvaw ukoll nagħmlu s-sit aċċessibbli fuq brawżers tal-internet, apparat u veloċitajiet ta' konnessjonijiet differenti. 
Dettalji sħaħ tal-linji gwida dwar l-aċċessibbiltà li qed insegwu.

It-trasformazzjoni diġitali

Ix-xogħol fuq il-preżenza ġdida tal-web hu mmexxi mid-dipartimenti tal-komunikazzjoni, tat-traduzzjoni u tal-IT tal-Kummissjoni, u appoġġjat mid-dipartimenti kollha fi proċess kollaborattiv. Tista' taqra aktar dwar it-tim u xogħlu fil-Blog diġitali tal-UE u fil-Gwida għall-Provveditur tal-Informazzjoni tal-Kummissjoni.