Komisijas jaunā tīmekļa vietne

Darbs ar jauno Komisijas tīmekļa vietni vēl nav galā. Tai ir 2 savstarpēji saistītas daļas:

  • politikas sadaļa, kurā stāstīts par Komisijas politiskajām prioritātēm;
  • visaptveroša informatīvā sadaļa, kuras struktūra veidota atbilstoši mūsu noskaidrotajām lietotāju vajadzībām.

Informatīvās sadaļas sākumlapā galvenie navigācijas elementi ir izstrādāti tā, lai jūs pēc iespējas vieglāk varētu piekļūt meklētajam saturam.

Taču varat arī informāciju pārlūkot pa tematiem.

Pašlaik saites visbiežāk ved uz Komisijas līdzšinējām tīmekļa vietnēm. Ieviešot jauno pieeju, kuras centrā ir lietotājs, pamazām pievienosim jaunu saturu un citus navigācijas elementus.

Valodas

Komisija ir apņēmusies lietotājiem sniegt informāciju viņiem vajadzīgajā valodā. Jaunajā vietnē daļa satura būs pieejama visās oficiālajās ES valodās, bet pārējā informācija būs tikai dažās valodās atkarībā no lietotāju vajadzībām.

Vairāk par valodu politiku šajā tīmekļa vietnē

Pieejamība

Jauno Komisijas vietni mēs izstrādājam tā, lai tā būtu pieejama un ērti izmantojama pēc iespējas plašākam lietotāju lokam, arī cilvēkiem ar invaliditāti vai tiem, kuriem nav pieejamas jaunākās tehnoloģijas. Cenšamies arī nodrošināt, lai vietne būtu pieejama ar dažādām pārlūkprogrammām un ierīcēm un visādiem datu pārraides ātrumiem. 
Visa informācija par tīmekļa pieejamības pamatnostādnēm, kuras ievērojam

Digitālā pārveide

Jaunās vietnes izstrādi vada Komisijas komunikācijas, tulkošanas un IT struktūrvienības, taču sadarbība šajā ziņā rit starp visiem dienestiem. Vairāk par darba grupu un tās veikumu varat uzzināt blogā “EU Digital” un Komisijas informācijas sniedzēju ceļvedī.