Glavne navigacijske oznake na početnoj stranici osmišljene su na način da vam omoguće najjednostavniji pristup traženom sadržaju.

Osim toga, moguća je i navigacija po temama.

Stranice se sastoje od dva međusobno povezana dijela:

  • političkih stranica na kojima se objavljuju informacije o političkim prioritetima Komisije te
  • sveobuhvatnih informativnih stranica, koje su strukturirane prema utvrđenim potrebama korisnika

Na njima se nalaze i poveznice na druge internetske stranice s dodatnim informacijama odjela i službi Komisije.

 

Jezici

Komisija nastoji korisnicima pružati informacije na traženom jeziku. Na novim stranicama neki će sadržaji biti dostupni na svim službenim jezicima EU-a, a neki na manjem broju jezika, ovisno o potrebama korisnika.

Više o jezičnoj politici za ovu internetsku stranicu
 

Dostupnost

Nove internetske stranice Komisije želimo učiniti što dostupnijima i  jednostavnijima za uporabu  za sve korisnike, uključujući osobe s invaliditetom ili za osobe bez pristupa najnovijim tehnologijama. Nastojimo ga učiniti dostupnim i putem različitih internetskih preglednika i uređaja te neovisno o brzini internetske veze. 
Cjelovite smjernice za dostupnost weba koje slijedimo