Suíomh gréasáin nua an Choimisiúin

Tá obair idir lámha ar láithreacht nua an Choimisiúin Eorpaigh ar an idirlíon. Tá dhá chuid idirnasctha i gceist léi, mar atá:

  • roinn pholaitiúil ina gcuirfear tosaíochtaí polaitiúla an Choimisiúin in iúl
  • roinn chuimsitheach eolais a bheidh bunaithe ar fhíor-riachtanais na n-úsáideoirí

Nascleanúint, struchtúr agus inneachar

Ar leathanach baile na roinne eolais tá na príomhlipéid nascleanúna ceaptha sa chaoi go mbeidh tú in ann teacht ar an ábhar atá uait go tapa.

Ar an lámh eile, is féidir leat brabhsáil de réir ábhair.

Ag an bpointe seo, is éard atá sa suíomh den chuid is mó naisc chuig leathanaigh ar na suíomhanna gréasáin a bhí ag an gCoimisiún cheana féin. Cuirfear inneachar agus gnéithe nascleanúna leis, de réir mar a athraímid chuig an gcur chuige nua atá dírithe ar na húsáideoirí.

Teangacha

Tá an Coimisiún tiomanta eolas a chur ar fáil d'úsáideoirí sa teanga atá ag teastáil uathu. Ar an suíomh nua, beidh roinnt den ábhar ar fáil i ngach teanga oifigiúil den Aontas agus beidh roinnt eile ar fáil i líon níos lú teangacha de réir riachtanais na n-úsáideoirí.

Tuilleadh eolais faoi bheartas teanga an tsuímh ghréasáin seo

Inrochtaineacht

Tá láithreacht ghréasáin nua an Choimisiúin á dearadh againn ar chaoi a fhágfaidh í chomh hinúsáidte agus is féidir ag daoine atá faoi mhíchumas agus ag daoine nach bhfuil rochtain acu ar an teicneolaíocht is déanaí. Chomh maith leis sin táimid ag féachaint chuige go mbeidh an suíomh inrochtana le raon mór brabhsálaithe idirlín, feistí agus luasanna naisc. 
Eolas iomlán faoi na treoirlínte inrochtaineachta atá á leanúint againn

An t-athrú digiteach

Tá an obair ar an láithreacht ghréasáin nua faoi stiúir ardstiúrthóireachtaí cumarsáide, aistriúcháin agus TF an Choimisiúin, agus tá gach ardstiúrthóireacht ag tacú leis an obair mar chuid de phróiseas comhoibritheach. Is féidir tuilleadh a léamh faoin bhfoireann agus faoina cuid oibre ar Bhlag Digiteach an Aontais agus ar Threoir an Choimisiúin do sholáthraithe faisnéise.