Nascleanúint, struchtúr agus inneachar shuíomh gréasáin an Choimisiúin

Ar an leathanach baile tá na príomhlipéid nascleanúna ceaptha sa chaoi go mbeidh tú in ann teacht ar an ábhar atá uait go tapa.

Ar an lámh eile, is féidir leat brabhsáil de réir ábhair.

Tá dhá chuid idirnasctha i gceist leis an suíomh, mar atá:

  • roinn pholaitiúil ina gcuirfear tosaíochtaí polaitiúla an Choimisiúin in iúl
  • roinn chuimsitheach eolais a bheidh bunaithe ar fhíor-riachtanais na n-úsáideoirí

Gheobhaidh tú naisc freisin chuig suíomhanna gréasáin eile ar a bhfuil tuilleadh eolais ó ranna agus seirbhísí an Choimisiúin.

 

Teangacha

Tá an Coimisiún tiomanta eolas a chur ar fáil d'úsáideoirí sa teanga atá ag teastáil uathu. Ar an suíomh nua, beidh roinnt den ábhar ar fáil i ngach teanga oifigiúil den Aontas agus beidh roinnt eile ar fáil i líon níos lú teangacha de réir riachtanais na n-úsáideoirí.

Tuilleadh eolais faoi bheartas teanga an tsuímh ghréasáin seo
 

Inrochtaineacht

Tá láithreacht ghréasáin nua an Choimisiúin á dearadh againn ar chaoi a bhfágfaidh í chomh hinúsáidte agus is féidir ag daoine atá faoi mhíchumas agus ag daoine nach bhfuil rochtain acu ar an teicneolaíocht is déanaí. Chomh maith leis sin táimid ag féachaint chuige go mbeidh an suíomh inrochtana le raon mór brabhsálaithe idirlín, feistí agus luasanna naisc. 
Eolas iomlán faoi na treoirlínte inrochtaineachta atá á leanúint againn