Komission verkkosivuston navigointi, rakenne ja sisältö

Etusivun tärkeimmät navigointilinkit on suunniteltu siten, että löydät etsimäsi tiedot helposti.

Sivustoa voi myös selata aiheittain.

Sivusto koostuu kahdesta osasta:

  • EU-politiikan osio, jossa esitellään komission politiikan painopisteitä
  • kattava tieto-osa, joka on jäsennelty sivustolle yleisimmin tehtyjen hakujen mukaisesti.

Sivustolla on myös linkkejä muille verkkosivustoille, joilla on lisätietoa komission pääosastojen ja yksiköiden toiminnasta.

 

Kielet

Komissio pyrkii tarjoamaan sivustonsa käyttäjille tietoa heidän äidinkielellään tai muulla kielellä, jota he ymmärtävät. Osa uuden sivuston sisällöstä on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja osa vain muutamalla. Tämä perustuu käyttäjätestauksen tuloksiin.

Lisätietoa tämän sivuston kielipolitiikasta
 

Saavutettavuus

Sivuston suunnittelussa on otettu huomioon myös vammaisten tarpeet, ja sivustosta on pyritty tekemään mahdollisimman helposti saavutettava ja käytettävä. Tavoitteena on, että sivustoa voi käyttää eri selaimilla, laitteilla ja yhteysnopeuksilla, eikä se edellytä uusinta tekniikkaa. 
Verkkosivuston saavutettavuuteen liittyvät periaatteet