Komission uusi verkkosivusto

Komissio on uudistanut verkkosivustonsa. Uuden sivuston avaamisen jälkeen verkkosivuja kehitetään edelleen. Uusi sivusto koostuu kahdesta osasta:

  • EU-politiikan osio, jossa esitellään komission politiikan painopisteitä
  • kattava tieto-osa, joka on jäsennelty käyttäjien tarpeita vastaavaksi.

Anna palautetta

Ilmoita meille, jos huomaat sivustolla virheen tai toimintahäiriön.

Voit auttaa meitä parantamaan sivustoa lähettämällä kommenttisi palautelomakkeella, johon on linkki joka sivun alalaidassa. Palautetta voi antaa esimerkiksi:

  • sivuston ulkonäöstä, rakenteesta ja navigoinnista
  • teknisestä toimivuudesta
  • kielitoiveista

Sisällön suunnittelun periaatteet

Tieto-osan etusivun tärkeimmät navigointilinkit on suunniteltu siten, että löydät etsimäsi tiedot helposti.

Sivustoa voi myös selata aiheittain.

Sivustolla on toistaiseksi enimmäkseen linkkejä komission nykyisille sivustoille. Sisältöä ja navigointia lisätään sitä mukaa kuin uutta käyttäjäkeskeisesti suunniteltua aineistoa saadaan valmiiksi.

Kielet

Komissio pyrkii tarjoamaan sivustonsa käyttäjille tietoa heidän äidinkielellään tai muulla kielellä, jota he ymmärtävät. Osa uuden sivuston sisällöstä on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja osa vain muutamalla. Tämä perustuu käyttäjätestauksen tuloksiin.

Lisätietoa tämän sivuston kielipolitiikasta

Esteettömyys

Uuden sivuston suunnittelussa on otettu huomioon myös vammaisten tarpeet, ja sivustosta on pyritty tekemään mahdollisimman esteetön. Tavoitteena on, että sivustoa voi käyttää eri selaimilla, laitteilla ja yhteysnopeuksilla eikä se edellytä uusinta huipputekniikkaa. 
Verkkosivuston saatavuuteen liittyvät periaatteet

Komission sivustouudistus

Verkkosivujen uudistustyötä ohjaa tiimi, joka tekee yhteistyötä komission kaikkien osastojen kanssa. Tiimi koostuu komission viestintä-, käännös- ja tietotekniikkaosastojen edustajista. Lisätietoa tiimistä ja sen työstä on EU Digital -blogissa ja komission julkaisuohjeissa.