Uus komisjoni veebisait

Uue veebikeskkonna arendamine on veel pooleli. Uus keskkond koosneb kahest omavahel seotud osast:

  • poliitiline jaotis, mis tutvustab komisjoni poliitilisi prioriteete;
  • põhjalik teabejaotis, mis on kujundatud vastavalt kasutajate kindlakstehtud vajadustele.

Teabejaotise avalehel olev põhimenüü on kujundatud nii, et juurdepääs soovitud teabele oleks võimalikult lihtne.

Samuti saate veebisaidil navigeerida teemade kaupa.

Praegu sisaldab veebisait peamiselt linke muudel komisjoni veebisaitidel olevatele lehekülgedele. Uuele kasutajakesksele lähenemisviisile üleminekul lisame veelgi rohkem teavet ja navigeerimisvõimalusi.

Keeled

Komisjon püüab pakkuda kasutajatele teavet neile sobivas keeles. Uuel veebisaidil on osa teabest kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes, osa aga vähemates keeltes, olenevalt kasutajate vajadustest.

Lisateave selle veebisaidi keelepoliitika kohta

Juurdepääsetavus

Muudame komisjoni uue veebikeskkonna võimalikult hõlpsasti juurdepääsetavaks ja kasutatavaks ka puuetega inimestele ja inimestele, kellel puudub juurdepääs kõige kaasaegsemale tehnoloogiale. Samuti püüame muuta veebisaidi sobivaks erinevate veebilehitsejate, seadmete ja internetiühenduse kiiruste jaoks. 
Kogu teave meie järgitavate veebisisu juurdepääsusuuniste kohta

Digitaalne üleminek

Uue veebikeskkonna loomist juhivad komisjoni teabevahetuse, kirjaliku tõlke ja IT-osakonnad ning seda toetavad koostööprotsessi raames kõik komisjoni osakonnad. Veebimeeskonna ja tema töö kohta saate lähemalt lugeda blogist EU Digital ning Andmeesitajate juhistest.