Νέος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η νέα διαδικτυακή παρουσία βρίσκεται σε εξέλιξη. Αποτελείται από 2 αλληλένδετα μέρη:

  • ένα πολιτικό τμήμα, το οποίο παρουσιάζει τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • ένα ενημερωτικό τμήμα, δομημένο με βάση τις αποδεδειγμένες ανάγκες των χρηστών.

Περιήγηση, δομή και περιεχόμενο

Στην αρχική σελίδα του ενημερωτικού τμήματος, οι κύριοι τίτλοι περιήγησης έχουν σχεδιαστεί για να μπορείτε να έχετε την ευκολότερη δυνατή πρόσβαση στο περιεχόμενο που αναζητάτε.

Εναλλακτικά, μπορείτε να περιηγηθείτε ανά θέμα.

Επί του παρόντος, ο ιστότοπος περιλαμβάνει κυρίως συνδέσμους προς άλλες υπάρχουσες ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νέο περιεχόμενο και δυνατότητες περιήγησης θα προστίθενται, καθώς θα μεταβαίνουμε προς τη νέα προσέγγιση με επίκεντρο τον χρήστη.

Γλώσσες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες στη γλώσσα που κατανοούν. Στον νέο ιστότοπο, κάποιο περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και κάποιο σε λιγότερες γλώσσες, ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών.

Περισσότερα για τη γλωσσική πολιτική αυτού του ιστότοπου

Προσβασιμότητα

Η νέα διαδικτυακή παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι όσο το δυνατό πιο προσβάσιμη και εύχρηστη για όλους τους χρήστες - συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων χωρίς πρόσβαση στις τελευταίες τεχνολογίες. Προσπαθούμε επίσης να κάνουμε τον ιστότοπο προσβάσιμο μέσω ποικίλων φυλλομετρητών, συσκευών και ταχυτήτων σύνδεσης. 
Λεπτομερείς πληροφορίες για τις κατευθυντήριες γραμμές που ακολουθούμε σχετικά με την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο.

Ψηφιακή αναμόρφωση

Οι εργασίες σχετικά με τη νέα διαδικτυακή παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθοδηγούνται από τα τμήματα επικοινωνίας, μετάφρασης και πληροφορικής, και υποστηρίζονται από όλα τα τμήματα στο πλαίσιο μιας διαδικασίας συνεργασίας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την ομάδα αυτή και το έργο της στο ψηφιακό ιστολόγιο της ΕΕ και στον οδηγό «Commission's Information Provider's Guide».