Η πλοήγηση, η δομή και το περιεχόμενο του ιστότοπου της Επιτροπής

Στην αρχική σελίδα, οι κύριοι τίτλοι περιήγησης έχουν σχεδιαστεί για να μπορείτε να έχετε την ευκολότερη δυνατή πρόσβαση στο περιεχόμενο που αναζητάτε.

Εναλλακτικά, μπορείτε να περιηγηθείτε ανά θέμα.

Ο ιστότοπος αποτελείται από 2 αλληλένδετα μέρη:

  • ένα πολιτικό τμήμα, το οποίο παρουσιάζει τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • ένα ενημερωτικό τμήμα, δομημένο με βάση τις αποδεδειγμένες ανάγκες των χρηστών.

Θα βρείτε επίσης συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που περιέχουν περισσότερες πληροφορίες από τις διευθύνσεις και τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

 

Γλώσσες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες στη γλώσσα που χρειάζονται. Στον νέο ιστότοπο, κάποιο περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και κάποιο σε λιγότερες γλώσσες, ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών.

Περισσότερα για τη γλωσσική πολιτική αυτού του ιστότοπου
 

Δυνατότητα πρόσβασης

Η νέα διαδικτυακή παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι όσο το δυνατό πιο προσβάσιμη και εύχρηστη για όλους τους χρήστες - συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων χωρίς πρόσβαση στις τελευταίες τεχνολογίες. Προσπαθούμε επίσης να κάνουμε τον ιστότοπο προσβάσιμο μέσω ποικίλων φυλλομετρητών, συσκευών και ταχυτήτων σύνδεσης. 
Λεπτομερείς πληροφορίες για τις κατευθυντήριες γραμμές που ακολουθούμε σχετικά με την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο.