Nové internetové stránky Evropské komise

Tvorba nových stránek stále probíhá a skládá se ze dvou propojených částí:

  • politické části, ve které jsou vysvětleny politické priority Komise,
  • a z informační části, která je strukturována podle zjištěných potřeb uživatelů.

Vaše připomínky

Pokud objevíte nějaké závažné chyby nebo prvky, které by si zasloužily vylepšit, dejte nám prosím vědět.

V dolní části každé stránky najdete formulář, pomocí něhož nám můžete zaslat své náměty či připomínky ohledně:

  • grafické úpravy stránek, jejich struktury a navigace
  • technických problémů
  • vašich jazykových preferencí

Jak vzniká obsah stránek

Orientace na stránkách, jejich struktura a obsah

V informační části jsou názvy jednotlivých oddílů navrženy tak, abyste se snadno a rychle dostali k obsahu, který hledáte.

Stránky můžete také procházet podle témat.

V současné době jsou na stránkách uvedeny odkazy především na stávající internetové stránky Komise. Obsah a navigace budou doplněny po úplném přechodu na nové stránky a budou se odvíjet od potřeb uživatelů.

Jazyky

Komise hodlá uživatelům poskytovat informace vždy v těch jazykových verzích, které jsou pro uživatele relevantní. Na nových stránkách bude část obsahu dostupná ve všech úředních jazycích EU a část pouze v několika jazycích. Rozhodnutí o relevantnosti jazykové verze vychází z průzkumu potřeb uživatelů.

Dostupnost

Nové internetové stránky Komise navrhujeme tak, aby je mohli co nejlépe využívat všichni uživatelé, včetně osob se zdravotním postižením či lidí, kteří nemají přístup k nejnovějším technologiím. Usilujeme rovněž o to, aby se daly stránky zobrazit na různých internetových prohlížečích a zařízeních s různou rychlostí připojení. 
Pokyny ohledně bezbariérového přístupu k internetu, kterými se řídíme

Digitální transformace

Práci na nových internetových stránkách řídí komunikační, překladatelský a IT útvar Evropské komise a společně se na procesu podílejí všechny útvary Komise. O našem týmu a jeho činnosti se více dočtete na blogu s názvem EU Digital a v pokynech pro poskytovatele informací.