Na domovské stránce jsou názvy jednotlivých oddílů navrženy tak, abyste se snadno a rychle dostali k obsahu, který hledáte.

Stránky můžete také procházet podle témat.

Stránky se skládají se ze dvou propojených částí:

  • politické části, ve které jsou vysvětleny politické priority Komise,
  • a z informační části, která je strukturována podle zjištěných potřeb uživatelů.

Naleznete zde také odkazy na jiné internetové stránky, které obsahují další informace o útvarech a službách Komise.

 

Jazyky

Komise hodlá uživatelům poskytovat informace vždy v těch jazykových verzích, které jsou pro uživatele relevantní. Na nových stránkách bude část obsahu dostupná ve všech úředních jazycích EU a část pouze v několika jazycích. Rozhodnutí o relevantnosti jazykové verze vychází z průzkumu potřeb uživatelů.

Další informace o jazykové politice uplatňované na těchto stránkách.
 

Dostupnost

Nové internetové stránky Komise navrhujeme tak, aby je mohli co nejlépe využívat všichni uživatelé, včetně osob se zdravotním postižením či lidí, kteří nemají přístup k nejnovějším technologiím. Usilujeme rovněž o to, aby se daly stránky zobrazit na různých internetových prohlížečích a zařízeních s různou rychlostí připojení. 
Pokyny ohledně bezbariérového přístupu k internetu, kterými se řídíme