Нов уебсайт на Комисията

Новото присъствие в интернет е в процес на развитие. То се състои от 2 взаимносвързани части:

  • политическа част, представяща политическите приоритети на Комисията, и
  • подробна информационна част, организирана въз основа на доказани потребности на потребителите.

Вашите отзиви

Ако забележите неточности или технически проблеми, моля, уведомете ни.

Помогнете ни да се усъвършенстваме, като чрез формуляра за обратна връзка в долната част на всяка страница ни изпращате:

  • коментари и препоръки за оформлението, структурата и навигацията;
  • сигнали за технически проблеми;
  • информация за езиковите си предпочитания.

Нашият подход към оформлението на съдържанието

Навигация, структура и съдържание

На началната страница на информационния раздел основните етикети за навигация имат за цел максимално да улеснят достъпа ви до съдържанието, от което се нуждаете.

Можете да използвате и навигация по теми.

Понастоящем уебсайтът предлага предимно връзки към други уебсайтове на Комисията. По време на прехода към новия, съсредоточен върху потребителите подход, ще добавяме съдържание и елементи за навигация.

Езици

Комисията е поела ангажимент да предоставя информация на потребителите на нужния им език. На новия уебсайт част от съдържанието ще е достъпно на всички официални езици на ЕС, а друга — само на няколко езика, в зависимост от нуждите на потребителите.

Повече информация за езиковата политика на този уебсайт

Достъпност

Стремим се новото присъствие на Комисията в интернет да е възможно най-достъпно и най-използваемо за всички потребители, включително хората с увреждания или хората без достъп до най-новите технологии. Опитваме се също така да направим уебсайта достъпен чрез различни браузъри, на различни устройства и при различни интернет скорости. 
Пълни подробности за насоките за достъп до интернет, с които се съобразяваме

Цифрова трансформация

Работата по новото присъствие в интернет се ръководи от ведомствата на Комисията, които отговарят за комуникацията, писмените преводи и информационните технологии, и се подпомага от всички ведомства в рамките на процес на сътрудничество. Можете да прочетете повече за екипа и неговата работа в цифровия блог на ЕС и в наръчника за доставчиците на информация на Комисията.