Нов уебсайт на Комисията

Новото присъствие в интернет е в процес на развитие. То се състои от 2 взаимносвързани части:

  • политическа част, представяща политическите приоритети на Комисията, и
  • подробна информационна част, организирана въз основа на доказани потребности на потребителите.

Навигация, структура и съдържание

На началната страница на информационния раздел основните етикети за навигация имат за цел максимално да улеснят достъпа ви до съдържанието, от което се нуждаете.

Можете да използвате и навигация по теми.

Понастоящем уебсайтът предлага предимно връзки към други уебсайтове на Комисията. По време на прехода към новия, съсредоточен върху потребителите подход, ще добавяме съдържание и елементи за навигация.

Езици

Комисията е поела ангажимент да предоставя информация на потребителите на нужния им език. На новия уебсайт част от съдържанието ще е достъпно на всички официални езици на ЕС, а друга — само на няколко езика, в зависимост от нуждите на потребителите.

Повече информация за езиковата политика на този уебсайт

Достъпност

Стремим се новото присъствие на Комисията в интернет да е възможно най-достъпно и най-използваемо за всички потребители, включително хората с увреждания или хората без достъп до най-новите технологии. Опитваме се също така да направим уебсайта достъпен чрез различни браузъри, на различни устройства и при различни интернет скорости. 
Пълни подробности за насоките за достъп до интернет, с които се съобразяваме

Цифрова трансформация

Работата по новото присъствие в интернет се ръководи от ведомствата на Комисията, които отговарят за комуникацията, писмените преводи и информационните технологии, и се подпомага от всички ведомства в рамките на процес на сътрудничество. Можете да прочетете повече за екипа и неговата работа в цифровия блог на ЕС и в наръчника за доставчиците на информация на Комисията.