Навигация, структура и съдържание на уебсайта на Комисията

На началната страница основните етикети за навигация имат за цел максимално да улеснят достъпа ви до съдържанието, от което се нуждаете.

Можете да използвате и навигация по теми.

Уебсайтът се състои от 2 взаимносвързани части:

  • политическа част, представяща политическите приоритети на Комисията, и
  • подробна информационна част, организирана въз основа на доказани потребности на потребителите.

Ще намерите и връзки към други уебсайтове, съдържащи допълнителна информация от ведомствата и службите на Комисията.

 

Езици

Комисията е поела ангажимент да предоставя информация на потребителите на нужния им език. На новия уебсайт част от съдържанието ще е достъпно на всички официални езици на ЕС, а друга — само на няколко езика, в зависимост от нуждите на потребителите.

Повече информация за езиковата политика на този уебсайт
 

Достъпност

Стремим се новото присъствие на Комисията в интернет да е възможно най-достъпно и най-използваемо за всички потребители, включително за хората с увреждания или хората без достъп до най-новите технологии. Опитваме се също така да направим уебсайта достъпен чрез различни браузъри, на различни устройства и при различни интернет скорости. 
Пълни подробности за насоките за достъп до интернет, с които се съобразяваме