Magyarországi képviselete

Valóban beleszól az Európai Bizottság a postai alkalmazottak béremelésébe? (2020. szeptember 10.)

/hungary/file/postaservicesphotojpg_huposta_services_photo.jpg

illusztráció

A Magyar Posta és az annak alkalmazottait képviselő szakszervezetek közötti, béremelésről folytatott közelmúltbeli vitában többször elhangzott, hogy a béremelés az Európai Bizottság ellenállása miatt nem valósulhat meg. Fontos tisztázni, hogy az Európai Bizottság nem akadályozza meg azt, hogy a Magyar Posta az alkalmazottait megfelelően megfizesse.

A Magyar Posta olyan közérdekű szolgáltatásokat is nyújt, amelyek a polgárok számára alapvetőek és amelyeket a Magyar Posta állami segítség nélkül nem lenne képes az elvárt mértékben és feltételek mellett biztosítani. A magyar állam ezért a közérdekű szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos, általánosan érvényes uniós szabályok alapján az ilyen költségeket, többek között a bérköltségeket is, részben ellentételezheti.  

Ezt az ellentételezést azonban meghatározott keretek között, a közérdekű szolgáltatással arányosan szabad csak nyújtani. Hiszen fontos biztosítani, hogy a Magyar Posta az állami támogatás révén a piaci alapon működő szolgáltatások terén – például a csomagküldés területén – ne kerüljön előnybe versenytársaival szemben. Az állami támogatás mértékét és feltételeit az uniós versenyjog, és azon belül az úgynevezett „általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra” vonatkozó állami támogatási szabályok határozzák meg.

A hatályos jogszabályok alapján évi 15 millió euró összegű állami támogatás anélkül is nyújtható, hogy azt az Európai Bizottságnak be kellene jelenteni engedélyezésre. Az ennél nagyobb értékű, közszolgáltatásért járó állami támogatást be kell jelenteni a Bizottságnak, hogy az megvizsgálja annak összeegyeztethetőségét a belső piaci szabályokkal. Az Európai Bizottság a korábbi években már számos, 15 millió eurót meghaladó mértékű állami támogatást hagyott jóvá a nemzeti posták javára.

A többi tagállamhoz hasonlóan természetesen a magyar államnak is jogában áll a Magyar Posta közszolgáltatásainak biztosítása érdekében 15 millió eurót meghaladó összegű állami támogatást bejelenteni az Európai Bizottságnál. Amennyiben a bejelentett állami támogatás megfelel a jogszabályi feltélteleknek, azaz összeegyeztethető a belső piaci szabályokkal, a Bizottság jóváhagyja azt.

A vonatkozó állami támogatási szabályokról itt tudhat meg többet.