Magyarországi képviselete

Az európai szemeszter tavaszi csomagja: országspecifikus ajánlások a koronavírus-járvány összehangolt kezelésére

/hungary/file/2020mayeuropaiszemeszterpng_hu2020may_europai_szemeszter_.png

Az európai szemeszter tavaszi csomagja: országspecifikus ajánlások a koronavírus-járvány összehangolt kezelésére

Az Európai Bizottság a mai napon országspecifikus ajánlásokat terjesztett elő, amelyek gazdaságpolitikai iránymutatást nyújtanak valamennyi uniós tagállamnak a koronavírus-járvány kapcsán. Középpontjukban a legsürgetőbb kihívások kezelése és a fenntartható növekedés újraindítása áll.

20/05/2020

Az ajánlások két célkitűzés köré épülnek: rövid távon a koronavírus-járvány súlyos társadalmi-gazdasági következményeinek enyhítése jelenti a legfontosabb célt, rövid és középtávon pedig olyan fenntartható és inkluzív növekedés megvalósítása, amely elősegíti a zöld átállást és a digitális átalakulást. Az ajánlások a versenyképes fenntarthatóság mind a négy dimenzióját – a stabilitást, a méltányosságot, a környezeti fenntarthatóságot és a versenyképességet – felölelik, és kiemelt hangsúlyt helyeznek az egészségügyre.

Magyarországnak szóló idei országspecifikus ajánlásaiban a Bizottság azt szorgalmazza, hogy az ország:

  1.Az általános mentesítési rendelkezéssel összhangban hozzon meg minden szükséges intézkedést a világjárvány hatékony kezelése, a gazdaság működőképességének fenntartása és az elkövetkező helyreállítás támogatása érdekében. Amint a gazdasági feltételek lehetővé teszik, folytasson a prudens középtávú költségvetési pozíció megvalósítására és az adósság fenntarthatóságának biztosítására irányuló költségvetési politikát, a beruházások fokozása mellett. Kezelje az egészségügyi dolgozók hiányát és az egészségügyi rendszer ellenálló képességének fokozása érdekében biztosítsa a kritikus orvosi eszközökkel való megfelelő ellátást és az infrastruktúrát. Javítsa a minőségi megelőző és alapellátási szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

  2.A csökkentett munkaidős foglalkoztatás megerősített konstrukciói, valamint hatékony aktív munkaerőpiaci intézkedések révén védje meg a munkahelyeket, és hosszabbítsa meg az álláskeresési járadékok időtartamát. Javítsa a szociális ellátások megfelelőségét, és biztosítsa az alapvető szolgáltatásokhoz és minőségi oktatáshoz való hozzáférést mindenki számára.

  3.Biztosítson likviditási támogatást a kis- és középvállalkozások számára. Ütemezze előre a kiforrott közberuházási projekteket, és mozdítsa elő a magánberuházásokat a gazdaság helyreállításának elősegítése érdekében. Helyezze a beruházások középpontjába a zöld és digitális átállást, mindenekelőtt a tiszta és hatékony energiatermelést és -felhasználást, a fenntartható közlekedést, a hulladék- és vízgazdálkodást, a kutatást és innovációt, valamint az iskolák digitális infrastruktúráját.

  4.Biztosítsa, hogy a veszélyhelyzeti intézkedések az európai és nemzetközi normákkal összhangban szigorúan arányosak és időben korlátozottak legyenek, és ne befolyásolják az üzleti tevékenységet és a szabályozási környezet stabilitását. Biztosítsa a szociális partnerek és az érdekelt felek hatékony bevonását a szakpolitikai döntéshozatalba. Javítsa a versenyt a közbeszerzések terén.

  5.Erősítse meg az adórendszert az agresszív adótervezés kockázatával szemben.

Következő lépésként a Bizottság felkéri a Tanácsot, hogy fogadja el az országspecifikus ajánlásokat, továbbá felkéri a tagállamokat, hogy maradéktalanul és kellő időben hajtsák végre azokat. Ezenfelül a Bizottság a költségvetési hiányra vonatkozóan is elfogadott jelentéseket valamennyi tagállam vonatkozásában (kivéve Romániát, amely már a Stabilitási és Növekedési Paktum korrekciós ágához tartozik). A Bizottság azon tagállamok tekintetében köteles ilyen jelentést készíteni, amelyek a bizottsági előrejelzés szerint 2020-ban várhatóan túllépik a strukturális hiányra vonatkozó 3%-os korlátot, vagy már be is tervezték, hogy ennél nagyobb hiányt halmoznak fel. Ugyanakkor a koronavírus-járvány rendkívüli makrogazdasági és költségvetési hatásainak fényében a Bizottság úgy véli, hogy a jelen helyzetben nem szabad döntést hozni arról, hogy a tagállamokat túlzotthiány-eljárás hatálya alá kell-e vonni, vagy sem.

A teljes sajtóközlemény itt olvasható.


További információk

A 2020. évi országspecifikus ajánlások Magyarország számára
A 2020. évi országspecifikus ajánlások minden tagállam számára (angolul)
Bizottsági közlemény a 2019. évi országspecifikus ajánlásokról (angolul)
Kérdések és válaszok (angolul)
Tájékoztató: Az európai szemeszter tavaszi csomagja (angolul)
Európai szemeszter: a Magyarországról szóló országjelentés is megjelent (2020. február 26-i hírünk)