Magyarországi képviselete

Európai szemeszter: a Magyarországról szóló országjelentés is megjelent

/hungary/file/europaiszemeszteraltalanosvisualpng_hueuropai_szemeszter_altalanos_visual.png

Európai szemeszter: a Magyarországról szóló országjelentés is megjelent

Az Európai Bizottság a mai napon közzétette országjelentéseit, amelyekben az egyes tagállamok előtt álló legfontosabb társadalmi-gazdasági kihívásokat elemzi. Az országjelentések a következő négy dimenzióra összpontosítanak: környezeti fenntarthatóság, termelékenységnövekedés, méltányosság és makrogazdasági stabilitás.

26/02/2020

Az országjelentésekben közreadott elemzés a 2019 decemberében előterjesztett éves fenntartható növekedési stratégiát tükrözi, amely a versenyképes fenntarthatóságot helyezi a középpontba. Most első alkalommal mindegyik országjelentés értékeli a tagállamok által az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítása felé tett előrehaladást. A jelentések kiemelik, melyek azok a makrogazdasági és foglalkoztatási politikák, amelyek segíthetnek e célok elérésében. Szem előtt tartva, hogy a fenntartható és klímasemleges gazdaságra való átállásnak méltányosnak és társadalmilag igazságosnak kell lennie, a jelentések elemzik, milyen kihívásokkal jár és milyen lehetőségeket teremt az éghajlatvédelmi és energetikai átállás az egyes országok számára, illetve meghatározzák a Méltányos Átállást Támogató Alap keretében nyújtandó támogatás prioritásait. Az értékelés kitér arra is, hogy a tagállamok hol tartanak a szociális jogok európai pillérének végrehajtásában, és milyen teljesítményt értek el az azt kísérő szociális eredménytáblán.
 
Összeurópai szinten kihívás marad a termelékenység növelése, amit a demográfiai változások is nehezítenek. A beruházások elégtelensége, a gazdaságilag aktív népesség elöregedése, a szakemberhiány és a strukturális munkaerőhiány hátráltatja a potenciális növekedést. A bizonytalan gazdasági kilátások közepette kiemelten fontos, hogy a tagállamok növekedésösztönző reformokat hajtsanak végre. Az országjelentések ezért felmérik a tagállamok által az országspecifikus ajánlások – a Bizottság által évente kiadott, testre szabott szakpolitikai iránymutatások – végrehajtása terén elért eredményeket is. A következő hónapokban a Bizottság a tagállamokkal együttműködve arra fog törekedni, hogy megismerje a szociális partnerek, a parlamentek, a kormányok és más érdekelt felek véleményét az országjelentések megállapításairól és következtetéseiről.
 
A Magyarországra vonatkozó országjelentés többek között megállapítja, hogy az erőteljes gazdasági növekedés értékes lehetőséget kínál arra, hogy az ország jelentős strukturális és intézményi reformokat hajtson végre a fenntartható és hosszú távú növekedés érdekében. A jelentés ezzel együtt arra figyelmeztet, hogy a makrogazdasági politikák növelik a túlfűtöttség kockázatát, és a gazdasági bővülés hamarosan elérheti korlátait. A jelentés hangsúlyozza, hogy a kutatásba, az innovációba, az infrastruktúrába és a készségekbe irányuló beruházások fokozása elengedhetetlen a termelékenység növeléséhez és a társadalom egésze számára előnyöket hozó hosszú távú növekedés javításához. A 2019-ben kiadott országspecifikus ajánlások végrehajtását illetően a Bizottság arra a megállapításra jut, hogy Magyarország mindent összevetve korlátozott mértékű előrehaladást ért el az uniós ajánlásban foglaltak megvalósítása tekintetében. A fenntartható fejlődési célok elérése terén összességében átlagosan teljesít az ország.
 
A teljes sajtóközlemény itt olvasható, a Magyarországra vonatkozó országjelentés pedig itt található.
 
További információk (angolul) 

Kérdések és válaszok
Az összes tagállamra vonatkozó országjelentések
Az országjelentéseket kísérő bizottsági közlemény
•Tájékoztató: Az országspecifikus ajánlások végrehajtása az egyes tagországokban
•Tájékoztató: Az éves fenntartható növekedési stratégia
•Tájékoztató: A tagállamok zöld reformjainak támogatása
•Tájékoztató: A strukturálisreform-támogató program
•Tájékoztató: A fenntartható fejlődési célok