Magyarországi képviselete

A közös agrárpolitika a 2021–2027-es EU-költségvetésben

/hungary/file/2018junecap250png_hu2018june_cap250.png

A közös agrárpolitika a 2021–2027-es EU-költségvetésben
copyright

A következő hosszú távú, azaz a 2021–2027-es időszakra szóló uniós költségvetés keretében a Bizottság a közös agrárpolitika (KAP) korszerűsítését és egyszerűsítését javasolja.

01/06/2018

A 365 milliárd eurós javasolt költségvetés biztosítani fogja, hogy a KAP továbbra is támogassa a mezőgazdasági termelőket és a vidéki közösségeket, irányt szabjon az uniós mezőgazdaság fenntartható fejlődésének, és visszatükrözze a környezetvédelemmel és az éghajlatváltozás elleni fellépéssel kapcsolatos uniós törekvéseket.

A mai javaslatok nagyobb rugalmasságot biztosítanak a tagállamoknak, ugyanakkor nagyobb felelősséget is hárítanak rájuk a tekintetben, milyen módon és hol fogják beruházni a KAP keretében kapott forrásokat. A források felhasználása során meg kell valósítaniuk az intelligens, ellenálló, fenntartható és versenyképes mezőgazdasági ágazat megvalósítására vonatkozóan uniós szinten kitűzött célokat, egyúttal pedig tisztességes és célzottabb jövedelemtámogatást kell biztosítaniuk a mezőgazdasági termelőknek.
 
A korszerűsített és egyszerűsített közös agrárpolitikára vonatkozó bizottsági javaslatok főbb jellemzői a következők:

  • A tagállamok rugalmasabban dönthetnek majd a KAP keretében nekik biztosított források felhasználásáról, ezáltal pedig olyan testreszabott programokat tudnak kidolgozni, amelyek hatékonyabb választ adnak a mezőgazdasági termelők és a szélesebb vidéki közösségek szükségleteire.
  • Továbbra is a szakpolitika lényeges részét fogják képezni a közvetlen kifizetések, amelyek stabilitást és kiszámíthatóságot biztosítanak a mezőgazdasági termelők számára. Elsőbbséget fog élvezni az uniós mezőgazdasági ágazat többségét alkotó kis és középes méretű gazdaságok támogatása, valamint a fiatal mezőgazdasági termelők segítése. A mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések összege 60 000 euró felett csökkenni fog, míg a kifizetésekre gazdaságonként 100 000 eurós felső határ vonatkozik majd, így a kis és a közepes méretű gazdaságok nagyobb hektáronkénti támogatásban fognak részesülni. A tagállamoknak közvetlen kifizetéseik legalább 2%-át el kell különíteniük arra, hogy segítséget nyújtsanak a fiatal mezőgazdasági termelőknek a vállalkozásindításhoz.
  • Az éghajlatváltozással, a természeti erőforrásokkal, a biológiai sokféleséggel, az élőhelyekkel és a tájakkal egyaránt foglalkoznak a ma előterjesztett javaslatok. A mezőgazdasági termelők jövedelemtámogatása már jelenleg is függ a környezet- és éghajlatbarát módszerek alkalmazásától, az új KAP pedig még komolyabb célkitűzések teljesítését fogja megkövetelni a mezőgazdasági termelőktől, amelyeket kötelező, illetve ösztönzőkön alapuló intézkedések segítenek elérni. A KAP teljes költségvetésének várhatóan 40%-a fog hozzájárulni az éghajlat-politikai törekvések megvalósításához.
  •  A korszerűsített KAP a legújabb technológiák és innovatív megoldások minden előnyét ki fogja használni, hogy ezáltal mind a mezőgazdasági termelőknek, mind a közigazgatásnak segítséget nyújtson.

A Bizottság a közös agrárpolitika költségvetéséből az egyes tagállamok számára előirányzott összegeket is közzétette. A Magyarország számára előirányzott összeg folyó árakon 11,7 milliárd eurót (kb. 3725 milliárd forintot), míg 2018-as árakon 10,4 milliárd eurót tesz ki.

A teljes sajtóközlemény itt olvasható.

További információk