Magyarországi képviselete

A 2021–2027-es időszakra szóló többéves uniós költségvetés: a Bizottság modern költségvetést javasol a védelmet, biztonságot és lehetőségeket nyújtó Unió számára

/hungary/file/budgetwebpng_hubudgetweb.png

A 2021–2027-es időszakra szóló többéves uniós költségvetés
copyright

A hosszú távú uniós költségvetés (más néven többéves pénzügyi keret) több évre előre pénzügyi formába önti az Európai Unió politikai prioritásait, és éves maximális összegeket állapít meg az EU kiadásainak teljes egészére, illetve a legfontosabb kiadási kategóriákra vonatkozóan.

02/05/2018

Azáltal, hogy azokra a területekre összpontosít, ahol az uniós szint a legalkalmasabb az eredmények elérésére, ez a polgárainak védelmet, biztonságot és lehetőségeket nyújtó Európának szánt költségvetés. A 2021 és 2027 közötti időszakban az EU még többet fordít majd olyan területekre, ahol a tagállamok egymagukban nem tudnak boldogulni, vagy ahol hatékonyabb a közös fellépés – legyen az a kutatás, a migráció, a határellenőrzés vagy a védelem területe. Emellett az Unió folytatni fogja az olyan hagyományos – de modernizált – szakpolitikák finanszírozását, mint a közös agrárpolitika és a kohéziós politika.
 
Összességében a Bizottság (2018-as árakon kifejezve) 1135 milliárd euró összegű kötelezettségvállalást tartalmazó költségvetési keretet javasol a 2021–2027-es időszakra, amely az Egyesült Királyság nélküli 27 tagállam által megtermelt bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 1,11%-ának felel meg. Ez magában foglalja az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokkal folytatott fejlesztési együttműködés finanszírozására szolgáló, máig külön kormányközi megállapodás keretében működő Európai Fejlesztési Alap uniós költségvetésbe való integrálását. Figyelembe véve az inflációt, ez lényegében megfelel a jelenlegi, 2014 és 2020 közötti költségvetésnek (beleértve az Európai Fejlesztési Alapot). Az uniós költségvetés az európai gazdaság és a nemzeti költségvetések méretéhez képest visszafogott. Mégis valódi változást hozhat a polgárok és vállalkozások életébe – feltéve, hogy olyan területeknek biztosít forrásokat, ahol az Unió hatása nagyobb lehet, mint a nemzeti szintű állami kiadásoké, és ahol valódi uniós hozzáadott értéket teremt.
 
Az új prioritások és sürgős megoldást igénylő kihívások finanszírozásának szintjét növelni kell. Ha most befektetünk olyan területekbe, mint a kutatás és az innováció, az ifjúság támogatása, a digitális gazdaság, a határigazgatás, valamint a biztonság és védelem, az hozzájárul a jövőbeli jóléthez, fenntarthatósághoz és biztonsághoz. Ennek jegyében például az Erasmus+ költségvetése megkétszereződik, a határvédelemre fordítható források pedig még ennél is nagyobb mértékben növekednek. Ugyanakkor a Bizottság a közös agrárpolitika és a kohéziós politika forrásainak mérsékelt – mindkét esetben 5% körüli – csökkentését javasolja. Ezeket a területeket az EU korszerűsíteni fogja, hogy kevesebb forrással is eredményesek legyenek. A kohéziós források elosztásának elsődleges szempontja továbbra is a relatív egy főre eső bruttó hazai termék lesz. Ami a költségvetés bevételi oldalát érinti, a Bizottság a jelenlegi átfogó finanszírozási rendszer – a saját források – modernizálását és egyszerűsítését, valamint a költségvetési források diverzifikálását javasolja.
 
A Bizottság javaslata egy modern, egyszerű és rugalmas költségvetés kialakítására irányul. Nagyobb rugalmasságot biztosít a programok között és a programokon belül, megerősíti a válságkezelési eszközöket és egy új „uniós tartalékot” hoz létre az előre nem látható események és vészhelyzetek kezeléséhez. A Bizottság egy új európai beruházásstabilizáló funkció bevezetését is szorgalmazza, valamint egy új reformtámogató programra is javaslatot tesz, amely – összesen 25 milliárd eurós költségvetéssel – támogatást kínál majd minden tagállamnak a kiemelt reformok végrehajtása céljából, különösen az európai szemeszter összefüggésében. Egy új konvergenciatámogató eszköz pedig célzott támogatást fog biztosítani az euróövezeten kívüli, a közös valutához való csatlakozás előtt álló tagállamok számára (2,16 milliárd euró).
 
Újítás a javasolt költségvetésben az uniós finanszírozás és a jogállamiság közötti megerősített kapcsolat. A jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen annak érdekében, hogy felelősségteljesen kerüljön elköltésre az európai adófizetők pénze. A Bizottság ezért új mechanizmust javasol, amely megvédi az uniós költségvetést a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló hiányosságokhoz kapcsolódó pénzügyi kockázatoktól. Az újonnan javasolt, minden tagállamra vonatkozó eszközök lehetővé teszik az Unió számára, hogy felfüggessze, csökkentse vagy korlátozza az uniós finanszírozáshoz való hozzáférést a jogállamiságot érintő hiányosságok jellegével, súlyosságával és hatókörével arányos módon. Az ezt megfogalmazó határozatra a Bizottság tesz majd javaslatot, elfogadásáról pedig a Tanács dönt majd fordított minősített többségi szavazással.
 
A jövőbeli hosszú távú uniós költségvetésre vonatkozó döntést a Tanácsnak kell egyhangúlag meghoznia, az Európai Parlament egyetértésével. A Bizottság szerint a tárgyalásokat a lehető legfontosabb prioritásként kell kezelni, és a jövő évi európai parlamenti választások előtt megállapodást kell elérni.

A teljes sajtóközlemény itt olvasható.

További információk