Magyarországi képviselete

Időtálló migrációkezelés: Az Európai Bizottság kijelöli a követendő utat

/hungary/file/2017decworldrefugeeday250jpg_hu2017dec_worldrefugeeday250.jpg

Időtálló migrációkezelés: Az Európai Bizottság kijelöli a követendő utat
©

A Bizottság a mai napon politikai ütemtervet terjesztett elő annak érdekében, hogy 2018 júniusára sikerüljön átfogó megállapodásra jutni a fenntartható migrációs politika megvalósításának módjáról.

07/12/2017

A Bizottság az ütemtervvel járul hozzá az uniós vezetőknek a migráció kérdésköréről december 14-én megrendezésre kerülő tematikus vitájához. A válságüzemmód fokozatos megszűnésével párhuzamosan Európának hosszú távú, stabil és időtálló uniós migrációs és menekültügyi politikát kell kialakítania annak érdekében, hogy a lendület minden területen – az EU-n belül és kívül – egyaránt megmaradjon.

Az elmúlt három évben új megközelítés alakult ki uniós szinten a migráció kezelése tekintetében. Ebben hangsúlyos elemként szerepel a legnagyobb migrációs nyomásnak kitett tagállamok támogatása, az EU külső határvédelmének megerősítése és a partnerországokkal folytatott együttműködés megszilárdítása. Összehangolt munkával stabilizálni lehetett a rendkívül bizonytalan helyzetet, aminek eredményeként 2017-ben 63%-kal csökkent az EU-ba szabálytalanul beérkező migránsok száma. Ugyanakkor számolni kell azzal, hogy a migráció még évtizedekig kihívást fog jelenteni Európában. Ebbe az irányba mutat az elkövetkező években valószínűsíthető tendenciák mellett több tényező is, így pl. az éghajlatváltozás, illetve az EU-ban és a szomszédos országokban kialakult demográfiai és biztonsági helyzet.

A Bizottság elő kívánja mozdítani a már megkezdett munkát. Ennek érdekében arra ösztönzi az uniós vezetőket, hogy érjenek el gyors előrelépést az EU közös európai menekültügyi rendszerének reformja terén, erősítsék meg a harmadik országokkal kialakított partnerségeket, bővítsék az Európába jutás legális lehetőségeit, és gondoskodjanak megfelelő finanszírozásról. Csak az átfogó megközelítés hozhat eredményt: Nem elég csupán a belső dimenzióra és a tagállamoknak nyújtott támogatásra összpontosítani, ugyanakkor önmagában a külső migrációs politika kialakítása sem tud megoldással szolgálni az Európa előtt álló migrációs kihívásra.

Az Európai Tanács decemberi ülésén folytatandó tematikus vita lehetőséget kínál az uniós vezetőknek arra, hogy áttekintsék, hogyan folytathat az EU fenntartható migrációs politikát, és stratégiai iránymutatással szolgál majd a Bizottság közleményében megfogalmazott legfontosabb szakpolitikai javaslatokkal kapcsolatban.

A teljes sajtóközlemény itt olvasható.

További információk angolul

Tájékoztatók: