Magyarországi képviselete

A Bizottság bemutatja az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítését célzó ütemtervet

/hungary/file/2017deceuro-symbol250jpg_hu2017dec_euro-symbol250.jpg

A Bizottság bemutatja az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítését célzó ütemtervet
©

Az Európai Bizottság a mai napon cselekvési ütemtervet és konkrét intézkedéseket terjesztett elő az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítése érdekében, összhangban a Jean-Claude Juncker elnök által az Unió helyzetéről elmondott 2017. évi beszédben vállalt kötelezettségekkel.

06/12/2017

A Bizottság a ma előterjesztett csomag keretében meghatározta, milyen konkrét intézkedéseket kell végrehajtani a következő 18 hónap folyamán, és számos kezdeményezést is felvázolt a gazdasági és monetáris unió elmélyítése érdekében. Az intézkedés- és kezdeményezéscsomag azt hivatott elősegíteni, hogy az európai gazdasági és monetáris unió 2025-ig egységesebbé, hatékonyabbá és demokratikusan elszámoltathatóbbá váljon.

A gazdasági és monetáris unió elmélyítése olyan eszköz, amely a munkahelyteremtést, a növekedést, a beruházások létrejöttét, a társadalmi igazságosság térnyerését és a makrogazdasági stabilitást egyaránt szolgálja. Az egységes valuta védelmet biztosít és lehetőségeket kínál az európaiaknak, az erős és stabil euróövezet kiépítése pedig mind a tagállamok, mind pedig az EU egésze számára létfontosságú. Az elmúlt években fontos intézményi reformokra került sor a gazdasági és monetáris unió megerősítése érdekében, de az építmény még nem teljes. A most közzétett ütemterv a még meglévő kihívásokat figyelembe véve vázolja fel az előttünk álló tennivalókat.

Az ütemterv mellett a mai csomagban az alábbi négy fő kezdeményezés szerepel:

 1. Javaslat az Európai Valutaalap létrehozására. A javaslat értelmében az Európai Valutaalap kialakítására az EU jogi keretrendszerén belül kerül majd sor, alapjául pedig az Európai Stabilitási Mechanizmus már kiépített struktúrája szolgál.
 1. Javaslat a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés tartalmának az uniós jogi keretrendszerbe történő integrálására. Ennek során tekintettel kell lenni a megfelelő rugalmasságra, amit a Stabilitási és Növekedési Paktum biztosít.
 1. Közlemény új, az euróövezet stabilitását szolgáló költségvetési eszközöknek az uniós jogi keretrendszeren belüli kialakításáról. A közlemény felvázolja, hogyan alakíthatók ki a ma és a holnap uniós államháztartása keretében olyan költségvetési funkciók, amelyek nélkülözhetetlenek az euróövezet és az EU egésze számára. A közlemény négy ilyen konkrét funkciót tárgyal, melyek a következők:
  • reformok végrehajtását segítő eszköz a tagállamok szerkezeti reformjainak előmozdítása érdekében, valamint tagállami kérésre technikai segítségnyújtás;

  • konvergenciát támogató célzott eszköz az euróövezeti csatlakozás felé haladó tagállamok számára;

  • védőháló a bankunió számára az Európai Valutaalap / Európai Stabilitási Mechanizmus révén, amelyet 2018 közepéig kell elfogadni, és 2019-re beindítani;

  • stabilizációs funkció, amely jelentős aszimmetrikus sokkok esetén segítene fenntartani a beruházási aktivitást.

A Bizottság 2018 májusában, a 2020 utáni többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatai keretében fogja előterjeszteni a költségvetési funkciók kialakításához szükséges konkrét kezdeményezéseket. A 2018–2020-as időszakra vonatkozóan a Bizottság a strukturálisreform-támogató program megerősítését is szorgalmazza ennek keretében megduplázná a technikai támogatási tevékenységekre rendelkezésre álló összeget, amely így 2020-ra a 300 millió eurót is elérné.

 1. Közlemény a létrehozni tervezett európai gazdasági és pénzügyminiszteri poszttal járó feladatkörről. Az elképzelések értelmében a miniszter egyúttal alelnöke lenne a Bizottságnak, és elnökként irányíthatná az eurócsoport működését.

Támogatás az euróövezeti csatlakozásra készülő tagállamok számára

A 2018–2020-as időszakra vonatkozóan a Bizottság célzott munkafolyamat kialakítását javasolja a strukturálisreform-támogató programon belül, hogy célzott támogatást kínáljon az euróövezethez történő csatlakozás felé vezető úton járó tagállamok számára. A célzott munkafolyamatot azt ezt kérelmező tagállamok mindazokon a szakpolitikai területeken igénybe vehetik, amelyek elősegítik, hogy magas fokú konvergencia valósuljon meg. Példaként említhető az államháztartási gazdálkodás, az üzleti környezet, a pénzügyi ágazat, a munkaerő- és a termékpiac, valamint a közigazgatás. A célzott támogatás iránt érdeklődést mutató tagállamok úgy is dönthetnek, hogy az európai strukturális és beruházási alapokból nekik járó technikai segítségnyújtási források egy részét átcsoportosítják egyes, a strukturálisreform-támogató program keretében támogatandó projektekre. A 2020 utáni időszakra vonatkozóan a Bizottság célzott konvergenciatámogató eszköz létrehozását fogja javasolni. Az euróövezeti csatlakozásra készülő tagállamoknak nyújtandó támogatás nem módosítja az euró bevezetésének feltételéül szolgáló kritériumokat, és független attól a hivatalos eljárástól, melynek lefolytatása megelőzi az euróövezetbe történő felvételt.

A ma közzétett intézkedés- és kezdeményezéscsomag részét képezi két átfogóbb ütemtervnek. Az egyik a Juncker elnök által előterjesztett, egy egységesebb, erősebb és demokratikusabb Unió megvalósítására irányuló nagy ívű ütemterv, a másik pedig az ennek eredményeként kidolgozott és Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke által bemutatott vezetői ütemterv. A csomag ezenfelül az Európai Parlament által felvázolt elképzelésekre is épít, és Emmanuel Macron francia elnök szeptemberben a Sorbonne-on elmondott beszédében kifejtett gondolatokból is merít. A folyamat következő lépését a 2017. december 15-i kibővített euróövezeti csúcstalálkozó jelenti majd, ahol a 27 tagállam vezetői első ízben fognak tárgyalni a soron következő intézkedésekről. Ezután 2018. június 28–29-én külön ülésre kerül majd sor, ahol a résztvevők a tervek szerint konkrét döntéseket fognak meghozni az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítése céljából.

A teljes sajtóközlemény itt olvasható.

További információk angolul