Magyarországi képviselete

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője – rugalmas, igazságos és fenntartható közös agrárpolitika megteremtése

/hungary/file/2017novemberfarming2png_hu2017novemberfarming2.png

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője – rugalmas, igazságos és fenntartható közös agrárpolitika megteremtése
©

Az Európai Bizottság a közös agrárpolitika (KAP) lehetséges jövőbeli irányait vázolja fel. A javaslatok szélesebb hatáskört szánnak a tagállamoknak.

29/11/2017

Az Európai Bizottság a szabályok egyszerűsítése és rugalmasabb megközelítés kialakítása révén biztosítani fogja, hogy a közös agrárpolitika (KAP) tényleges eredményeket hozzon a gazdálkodók támogatása terén, és kijelölje az uniós mezőgazdaság fenntartható fejlődésének irányát. Ez a legfőbb üzenete annak a ma elfogadott közleménynek, melyben a Bizottság az EU legrégebbi közös szakpolitikájának jövőbeli fennmaradását biztosító lehetőségeket vázolja fel.

„Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című dokumentumban a Bizottság kezdeményezi, hogy a jövőben a tagállamok szélesebb hatáskört kapjanak azt illetően, hogyan és hol fektetik be a kapott KAP-támogatásokat úgy, hogy teljesüljenek a környezetvédelemmel, klímaváltozással és fenntarthatósággal kapcsolatos közös célok.

A jelenlegi kétpilléres struktúra (egyrészt közvetlen kifizetések a termelőknek és piaci intézkedések, másrészt hosszabb távú vidékfejlesztés) megmarad, de egyszerűbb és rugalmasabb keretek között kerül majd sor azoknak a részletes intézkedéseknek a meghatározására, amelyek az uniós szinten elfogadott célkitűzések elérését szolgálják. Ezt követően mindegyik tagállam kidolgozza a saját – a Bizottság által jóváhagyott – stratégiai tervét, amelyben felvázolja a célkitűzések elérésének tervezett módját. A megfelelés helyett a folyamat nyomon követése és a konkrét eredményeket felmutató forrásfelhasználás kap nagyobb hangsúlyt.

A mezőgazdasági termelők támogatása továbbra is közvetlen kifizetési rendszeren keresztül valósul meg. A közlemény a mezőgazdasági termelők méltányos és célzottabb jövedelemtámogatásának lehetőségeit is áttekinti.

A közlemény az alábbi javaslatokat is tartalmazza:

  • a modern technológiák hasznosításának ösztönzése a gazdálkodók helyi támogatása, valamint a nagyobb piaci átláthatóság és kiszámíthatóság biztosítása érdekében
  • a gazdálkodói tevékenység népszerűsítése a fiatalok körében
  • a polgárokat a fenntartható mezőgazdasági termeléssel kapcsolatban foglalkoztató kérdések (egészség, táplálkozás, élelmiszer-pazarlás, állatjólét) kezelése
  • az uniós szakpolitikákon átívelő következetes fellépés előmozdítása, különösen a kereskedelem, a migráció és a fenntartható fejlődés területén
  • kockázatkezeléssel foglalkozó uniós szintű platform létrehozása

A Bizottság a közleményben felvázolt célok megvalósítására irányuló jogalkotási javaslatait 2018 nyara előtt, a többéves pénzügyi keretről szóló javaslat közzétételét követően terjeszti majd elő.

A teljes sajtóközlemény itt olvasható.

További információk