Magyarországi képviselete

A Bizottság az uniós hozzáadottértékadó-rendszer mélyreható reformját szorgalmazza

/hungary/file/2017oct250x165vatreformpng_hu2017oct_250x165vat_reform.png

A Bizottság az uniós hozzáadottértékadó-rendszer mélyreható reformját szorgalmazza

A hozzáadottérték-adó (Magyarországon az általános forgalmi adó, vagyis az áfa) jelentős és egyre fontosabbá váló bevételi forrás az EU-ban. 2015-ben több mint 1 billió euró összegű bevételt eredményezett, ami az uniós GDP 7%-ának felel meg.

05/10/2017

A jelenlegi rendszer azonban, mely 1993-ban átmeneti rendszerként lépett életbe, az eddigi reformok ellenére nem képes megfelelni a globális, digitális és mobil gazdaság fejlődéséből adódó kihívásoknak. Széttagolt és túlontúl bonyolult a tagállami határokon átívelő üzleti tevékenységet folytató cégek szempontjából, melyeknek száma folyamatosan bővül. További hátránya, hogy tág teret enged a csalásnak: eltérő adóelbánásban részesíti a belföldi és a tagállamok közötti tranzakciókat, és lehetővé teszi, hogy az adó megfizetése nélkül lehessen árukat és szolgáltatásokat beszerezni az egységes piacon.

Az Európai Bizottság ezért javaslatokat terjesztett elő a szabályozás megreformálására. A Bizottság a hozzáadottérték-adóra vonatkozóan az utóbbi negyedszázad legnagyobb szabású reformját készíti elő azzal a céllal, hogy a szabályozás a kormányzati szereplők és a cégek számára egyaránt hatékonyabbá és korszerűbbé váljon. Összességében a tagállamok a jelenlegi rendszerben évente több mint 150 milliárd euró összegű bevételtől esnek el, amelyet, ha befolyna, iskolák építésére, az úthálózat fejlesztésére és az egészségügy korszerűsítésére fordíthatnának. Becslések szerint ebből a 150 milliárd euróból mintegy 50 milliárd euró – uniós polgárokra vetítve fejenként évi 100 euró – vész el tagállamok közötti határokon átívelő tranzakciók kapcsán megvalósuló adócsalás miatt. A Bizottság arra számít, hogy a reformoknak köszönhetően 80%-kal csökken majd ez a veszteség.

A reformmal a vállalkozások is jól fognak járni. A tagállamok közötti határokon átívelő üzleti tevékenységet folytató vállalkozásoknak a csak belföldön értékesítő cégekhez képest jelenleg 11%-kal több kiadásuk van abból eredően, hogy eltérő tagállami jogszabályoknak kell megfelelniük. Az adórendszer egyszerűsítése és korszerűsítése becslések szerint mintegy 1 milliárd euró összegű költségcsökkenést eredményezne a számukra.

A Bizottság javaslata arra irányul, hogy a jövőben a tagállamok egyikéből a másikba irányuló áruértékesítés ugyanolyan módon legyen megadóztatva, mint az egyes tagállamokon belüli árukereskedelem. Ez alapjaiban fogja megújítani a szabályozást, és végleges hozzáadottértékadó-rendszer kialakítását eredményezi majd az EU-n belül.

A javasolt rendszer tartópillérét az alábbi négy alapelv jelenti: