Magyarországi képviselete

Digitális egységes piac: a Bizottság a főbb javaslatok gyors elfogadását szorgalmazza és feltérképezi a kihívásokat

/hungary/file/2017mayonlinecontent250pixpng_hu2017may_onlinecontent250pix.png

Digitális egységes piac: a Bizottság a főbb javaslatok gyors elfogadását szorgalmazza és feltérképezi a kihívásokat

Mandátumának félidejéhez érkezve a Bizottság ma közzétette digitális egységes piaci stratégiájának félidős értékelését.

10/05/2017

Számba veszi benne az eddigi eredményeket, felszólítja a társjogalkotókat, hogy mihamarabb foglalkozzanak a már benyújtott javaslatokkal, és felvázolja, milyen további intézkedéseket tervez az online platformok, az adatgazdaság és a kiberbiztonság területén.

 

A félidős értékelésről szóló mai közleményében a Bizottság három átfogó uniós szintű célkitűzést határozott meg: az európai adatgazdaságban rejlő lehetőségeket maradéktalanul ki kell aknázni, Európa gazdasági értékeinek védelme érdekében szembe kell nézni a kiberbiztonság területén jelentkező kihívásokkal, továbbá ösztönözni kell a tisztességesen és felelősségteljesen működő online platformok térnyerését.

 

A közleménnyel egyidejűleg a Bizottság ma Európa digitális fejlődéséről szóló éves jelentését is közzétette, amely minden tagállamra kiterjedő országismertetőket is tartalmaz, valamint egy Eurobarométer felmérést. A felmérés eredményei szerint az európaiak kétharmada úgy gondolja, hogy a legkorszerűbb digitális technológiák használata kedvező hatással van a társadalomra, a gazdaságra és saját életükre, és a válaszadók többsége azt várja az EU-tól, a tagállamoktól és a vállalkozásoktól, hogy kezeljék a digitális átállás kapcsán (például a munkahelyekre gyakorolt hatás és a digitális készségek tekintetében) jelentkező kihívásokat.

 

A magyar megkérdezettek 22%-a szerint a legújabb digitális technológiák hatásaival kapcsolatban az érintett vállalkozásoknak, 20%-uk szerint csak az EU-nak, 12%-uk szerint kizárólag a nemzeti hatóságoknak, 16%-uk szerint pedig e három szereplőnek együttesen kellene fellépnie. A magyarországi válaszadók mindössze 52%-a gondolja úgy, kellőképpen jártas a digitális technológiák mindennapi használatában, az átlagos uniós arány 71%. A digitális közszolgáltatások igénybe vétele terén a magyarok mindössze 45%-a érzi úgy, hogy rendelkezik a megfelelő készségekkel, ez a legalacsonyabb arány az EU-ban. A közösségi hálózatokon megjelenő tartalmak vonatkozásában a magyarok 31%-a bizalmatlan, 25%-uk pedig a megbízhatónak ítélt forrásból származó tartalmakban megbízik. A hazai válaszadók 65%-a szerint (EU-átlag: 68%) a robotok és a mesterséges intelligencia kedvező hatást gyakorolnak a társadalomra a munkavégzésben és a háztartási feladatok ellátásában.

 

2015 májusa óta az Európai Bizottság 35 jogalkotási javaslatot és szakpolitikai kezdeményezést terjesztett elő a digitális egységes piaci stratégia keretében. Következő lépésként az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak politikai megállapodásra kell jutnia a beterjesztett javaslatokkal kapcsolatban, különös tekintettel a naprakésszé tett uniós távközlési szabályokra, amelyek ösztönözni fogják a nagy sebességű és jó minőségű hálózatokba történő beruházásokat. Ezek a hálózatok ugyanis nélkülözhetetlenek a digitális gazdaság és társadalom megteremtéséhez.

 

A teljes sajtóközlemény itt olvasható.

 

További információk