Magyarországi képviselete

Szociális jogok: bizottsági javaslat a szociális jogok európai pillérének létrehozására, a munka és a magánélet közötti egyensúly és eszmecsere Európa szociális dimenziójáról

/hungary/file/2017aprilszocjogok250xpng_hu2017april_szocjogok250x.png

ciális jogok: bizottsági javaslat a szociális jogok európai pillérének létrehozására, a munka és a magánélet közötti egyensúly és eszmecsere Európa szociális dimenziójáról

Az Európai Bizottság kiemelt feladatának tekinti egy méltányosabb Európa építését, így Európa szociális dimenziójának erősítésére vonatkozó ígéretéhez híven ma elfogadta a szociális jogok európai pillérére vonatkozó javaslatát és egyéb kezdeményezéseket.

26/04/2017

A szociális jogok európai pillére 20 kulcsfontosságú elvet és jogot határoz meg a méltányos alapon és jól működő munkaerőpiacok és jóléti rendszerek alátámasztására. Ezek a következő három kategóriába sorolhatók: az esélyegyenlőség és a munkaerőpiacra való belépés, a méltányos munkakörülmények, valamint a szociális védelem és a társadalmi befogadás. Iránytűként hivatott szolgálni a megújított konvergenciafolyamat számára, melynek célja a munka- és életkörülmények javítása Európában. Az eszközt elsősorban az euróövezet számára hozták létre, de az abban részt venni kívánó valamennyi uniós tagállam számára nyitva áll.

 

Jóllehet a tagállamok, a szociális partnerek és a civil társadalom kezében van azoknak az eszközöknek a zöme, amelyekkel el lehet érni a pillér keretében kitűzött célokat, az EU intézményei sokat tehetnek a megfelelő irány kijelöléséért és a keretfeltételek kialakításáért. A Bizottság ezért – azon túl, hogy javaslatot tett a szociális jogok európai pillérének létrehozására – ma előterjesztett egy sor jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezést a munka és a magánélet közötti egyensúly, a munkavállalók tájékoztatása, a szociális védelemhez való hozzáférés és a munkaidő témájában. Szociális eredménytábla is létesült annak érdekében, hogy a tendenciákat és teljesítményeket az Unió valamennyi országában 12 területen nyomon lehessen követni és Európa egészét értékelni lehessen a szociális AAA minősítés irányába történő előrehaladás szempontjából.

 

Ezzel párhuzamosan a Bizottság eszmecserét indít Európa 2025-ig tartó időszakra vonatkozó szociális dimenziójáról. Az Európa szociális dimenziójáról szóló jelenlegi vitaanyag egy olyan, az európai polgárok, szociális partnerek, uniós intézmények és nemzeti kormányok bevonásával zajló gondolkodási folyamat kezdete, amelynek célja, hogy azonosítsa azokra a kihívásokra adandó válaszokat, amelyekkel az európai társadalom és a polgárok az elkövetkezendő években szembesülnek. Ez a vitaanyag kísérletet tesz annak bemutatására is, hogy az Európai Unió miként tud hozzájárulni e kihívások kezeléséhez.

 

Bővebben a szociális jogok európai pilléréről

A munka és a magánélet közötti egyensúly és egyéb konkrét kezdeményezések

Szociális eredménytábla

Eszmecsere Európa szociális dimenziójáról a 2025-ig tartó időszakra vonatkozóan