Magyarországi képviselete

Dimitrisz Avramopulosz migrációs és belügyi biztos budapesti nyilatkozata

/hungary/file/2017marchavramopoulos250pjpg_hu2017march_avramopoulos250p.jpg

Dimitrisz Avramopulosz  biztos budapesti nyilatkozata

Dimitrisz Avramopulosz migrációs ügyekért, uniós belügyekért és uniós polgárságért felelős biztos március 28-án Budapesten megbeszélést folytatott Pintér Sándor belügyminiszterrel és Trócsányi László igazságügyi miniszterrel. A megbeszélést követő sajtótájékoztatón így nyilatkozott:

28/03/2017

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Először is szeretném megköszönni Pintér és Trócsányi miniszter uraknak a mai kiváló együttműködést és a szívélyes fogadtatást.

Ma délelőtt tartalmas megbeszéléseket folytattunk az uniós és a magyar migrációs politika különféle aspektusairól.

Mi európaiak néhány napja ünnepeltük az Európai Unió alapításának 60. évfordulóját.

Hatvan év folyamatos béke, jólét és stabilitás – olyan állapot ez, amit nem tekinthetünk magától értetődőnek.

És nem is tekintjük annak. Az Európai Unió továbbra is elkötelezett – hiszen ez az amit akarunk és amit tennünk kell – a biztonságosabb és védettebb Európa kialakítására irányuló munka folytatása iránt.

A migráció és a biztonság napjainkban nem csupán európai, hanem globális kihívásokat jelent.

Továbbá mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy egyedül egyetlen ország sem képes kezelni vagy leküzdeni az említett problémákat.

Ami a biztonságot illeti, örömömre szolgál, hogy a mai napon látogatást fogok tenni a CEPOL-nál, amely Európa-szerte képzést nyújt a bűnüldöző szervek tagjainak, és ezáltal elősegíti a határon átnyúló együttműködést azokban a kérdésekben, amelyek döntő jelentőségűek az Európai Unió és polgárainak biztonsága szempontjából.

A migráció tekintetében nagy előrelépést tettünk a 2 évvel ezelőtti állapotokhoz képest.

Az országonkénti szemlélettől két év alatt eljutottunk az átfogó és európai megközelítésig – amelynek Magyarország is részese.

Alapvető fontosságúnak bizonyult, hogy megerősítsük és jobban védelmezzük külső határainkat, és együttműködjünk a legfontosabb harmadik országokkal.

A továbbra is működő EU–Törökország nyilatkozatnak köszönhetően drasztikus mértékben csökkent az Égei-tengeren át érkező migránsok száma.

A nyugat-balkáni migrációs útvonal szintén stabilizálódott, azonban az Europollal együtt folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk a migránscsempészést, és küzdenünk kell ellene.

Az Európai Határ- és Parti Őrség megkezdte működését és 1350 kiküldött határőrrel végzi tevékenységét.A következő hónapban Szerbiával megkezdjük a jogállásáról szóló megállapodásra vonatkozó tárgyalások első fordulóját, hogy az Európai Határ- és Parti Őrség ennek az országnak a határaira is kiküldhesse csapatait – ez döntő jelentőségű lesz az egész régió, Szerbia, és Magyarország számára is.

Ezzel egyidejűleg azzal is erősítettük külső határainkat, hogy bevezettük az uniós polgárok rendszeres ellenőrzését, ami azt jelenti, hogy mindenkit ellenőriznek, aki átlépi az EU külső határát.

Reményeim szerint az elkövetkező hónapok során szintén gyorsan haladnak majd a határregisztrációs rendszerre és az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerre vonatkozó tárgyalások.

Amint említettem, csak együttes és összehangolt megközelítéssel tudjuk ténylegesen kezelni a migrációs kihívásokat.

Hiszen ami Szíriában történik, az nem csupán Törökországban és Görögországban hagy nyomot, hanem Magyarországon és Németországban is érezteti hatását.

Továbbá Uniónk olyan alapvető elvekre épül, amelyek szerint humánusan, méltósággal és tiszteletteljesen segítünk azoknak, akik védelemre szorulnak.

Ebbe beletartozik, hogy a menekültügyi eljárásokhoz tényleges hozzáférést biztosítunk, miközben küzdünk a visszaélések ellen, ugyanakkor pedig biztosítjuk a határozatok tisztességes felülvizsgálatának lehetőségét.

Ezzel függ össze, hogy a miniszterekkel folytatott mai megbeszélés témái között szerepelt az új magyar jogszabály, valamint a külső határok magyarországi védelmének módja is.

A nagyon barátságos, építő jellegű együttműködés szellemében döntöttünk arról, hogy szakértőink szintjén folytatjuk a párbeszédet, és gondoskodunk az uniós szabályok betartásáról is.

A tagállamok közösen és egyhangúan fogadták el az európai elveket, ezért mindenkinek tiszteletben is kell tartania és végre kell hajtania azokat.

Mint korábban már többször hangsúlyoztam, à la carte Unió vagy szolidaritás nem lehetséges.

Ezért az Európai Unió migrációs politikájának minden elemét meg kell valósítanunk: azokat, akik védelemre szorulnak, át kell helyezni és át kell telepíteni, azokat pedig, akik nem jogosultak az EU-ban maradni, vissza kell küldeni, továbbá javítani kell külső határaink igazgatását – maradéktalan összhangban az uniós szabályokkal.

Határozataink és politikáink végrehajtása által képesek leszünk helyreállítani a normális helyzetet, megszüntetni a migránsok szabálytalan továbbutazásait, néhány ország igazságtalan és aránytalan terhelését, és véget vetni a schengeni térségen belüli belső ellenőrzéseknek.

Schengen kapcsán szeretném elmondani Önöknek, hogy tudatában vagyok annak, mennyire fontos Schengen Magyarország számára.

Önök, magyarok korábban a határok nélküli Európáért küzdöttek, ahol biztosított a szabad mozgás lehetősége. Nem akarjuk erőddé változtatni Európát.

Most együtt ünnepeljük az Európai Unió 60 éves fennállását, és hamarosan arról is megemlékezünk, hogy Magyarország 13 éve csatlakozott az Európai Unióhoz.

Magyarország az egyik leginkább európai ország, amely hosszú múltra visszatekintő európai történelmi emlékezettel és hagyománnyal rendelkezik, és erőteljesen hozzájárult az európai projekthez, ugyanakkor annak komoly haszonélvezője is.

Ennek így is kell lennie minden európai tagállam esetében.

Bontakoztassuk ki az európai szellemiséget, mindegyikünket ez vezérelje közös európai távlataink és jövőnk formálásakor.

Ismételten szeretném kifejezni köszönetemet a minisztereknek a mindvégig eredményes, építő jellegű és baráti eszmecseréért.

Várakozással tekintek kiváló együttműködésünk jövőbeni folytatása elé.

Köszönöm a figyelmet.

Videó: https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I136053