Magyarországi képviselete

Oktatás és képzés Európában: az egyenlőtlenségek továbbra is kihívást jelentenek

/hungary/file/2017novetmonitor250xjpg_hu2017novetmonitor250x.jpg

Oktatás és képzés Európában: az egyenlőtlenségek továbbra is kihívást jelentenek
©

Az Európai Bizottság közzétette az Oktatási és Képzési Figyelő 2017. évi kiadását, melynek tanúsága szerint a tagállami oktatási rendszerek egyre befogadóbbak és hatékonyabbak. A jelentés ugyanakkor azt is megerősíti, hogy a diákok iskolai végzettsége nagyban függ társadalmi-gazdasági hátterüktől. A dokumentumból az is kiderül, hogy a legtöbb tagállamban előrelépés történt az oktatás megreformálásával és korszerűsítésével összefüggő legfontosabb uniós célok elérése felé, ugyanakkor további erőfeszítésekre van szükség az oktatáson belüli méltányosság megvalósítása érdekében.

09/11/2017

Az iskolai végzettségnek meghatározó jelentősége van társadalmi szempontból. A csak alapfokú végzettséggel rendelkezők esetében csaknem háromszor akkora annak valószínűsége, hogy szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben fognak élni, mint a felsőfokú végzettségűek körében. A jelentés adatai azt is mutatják, hogy 2016-ban az alsó középfokú végzettségű 18–24 év közötti fiataloknak csak 44%-a rendelkezett munkaviszonnyal. A teljes népességet (15–64 éves korosztály) tekintve a munkanélküliség sokkal gyakoribb a csak alapfokú végzettséggel rendelkezők körében (16,6%), mint azok esetében, akik felsőfokú végzettséget szereztek (5,1%). A tanulók eredményeit ugyanakkor alapvetően meghatározza társadalmi-gazdasági helyzetük: a leghátrányosabb társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező tanulóknak 33,8%-a, míg legkiváltságosabb helyzetű társaiknak mindössze 7,6%-a tartozik a gyengén teljesítők közé. Azok, akik az EU-n kívül születtek, különösen kiszolgáltatottak. A migráns háttérrel rendelkező fiatalok esetében fokozottabb a gyenge iskolai teljesítmény és a korai iskolaelhagyás veszélye. 2016-ban az EU-ban élő, de az Unión kívül született 30–34 éves lakosság 33,9%-a tartozott az alacsonyan képzettek közé, míg az EU-ban született társaik esetében ez az arány csupán 14,8% volt.

Az EU 2020-ra vonatkozó egyik célkitűzése az, hogy az alapvető olvasási, matematikai és természettudományos feladatokban alulteljesítő tizenöt éves tanulók arányát 15%-ra csökkentse. A tények azonban azt mutatják, hogy az EU összességében távolodik e célkitűzés elérésétől, különösen a természettudomány területén, ahol a gyengén teljesítők száma 2012 és 2015 között 16,6%-ról 20,6%-ra nőtt. Magyarország esetében ugyanez az arány 18%-ról 26%-ra emelkedett (!).
 
Az uniós átlaghoz viszonyítva ugyanakkor pozitív változás tapasztalható Magyarországon a következők tekintetében:

  • 2013 és 2016 között kismértékben növekedett a felsőfokú iskolai végzettséget szerzők aránya;

  • csaknem a kétszeresére (3,2%-ról 6,3%-ra) nőtt a tanulásban részt vevő felnőttek aránya; és

  • a frissdiplomások foglalkoztatási rátája is számottevően (74,2%-ról 85%-ra) emelkedett.

Az Európai Bizottság Oktatási és Képzési Figyelője 2017-ben hatodik alkalommal jelenik meg; célja az európai oktatási és szakképzési rendszerek fejlődésének nyomon követése szerteágazó adatok figyelembevételével. A Figyelő méri az alábbi, az „Oktatás és képzés 2020” keretében megállapított hat cél megvalósítása terén elért haladást:

1. az oktatásból és képzésből lemorzsolódó 18–24 évesek aránya csökkenjen 10% alá;

2. a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30–34 évesek aránya érje el legalább a 40%-ot;

3. azon gyerekeknek, akiknek életkora négy év és az alapfokú oktatás megkezdésének életkora közé esik, legalább 95%-a vegyen részt oktatásban;

4. az olvasási, matematikai és természettudományos területen alulteljesítő tizenöt évesek aránya csökkenjen 15% alá;

5. az oktatásban vagy képzésben részt nem vevő, a közelmúltban középfokú, illetve felsőfokú végzettséget szerző 20–34 év közötti fiatalok 82%-a rendelkezzen munkaviszonnyal;

6. a 25–64 év közötti felnőttek legalább 15%-a vegyen részt formális vagy nem formális tanulásban.


A teljes sajtóközlemény itt olvasható.

További információk