Magyarországi képviselete

57. Az EU egységes európai menekültügyi normák kialakítását szorgalmazza

Az Unió már jóval a menekültválság kitörése, 2015 előtt megfogalmazta azt a célt, hogy egységesíteni kell a menekültügyi és menedékjogi politikát. Több uniós tagállam azonban eltérő álláspontot képvisel, ami különösen nyilvánvalóvá vált a menekültválság során. Az Európai Bizottság közös minimumkövetelmények bevezetését szorgalmazza.

Vissza a főoldalra

Az európai menekültpolitika gyökerei az 1957-ben megkötött Római Szerződés idejébe nyúlnak vissza. Az alapgondolat egy olyan egységes védelmi tér létrehozása volt, amelyben minden menekült azonos bánásmódban részesül, és minden tagállam a védelem azonos minimumszintjét biztosítja.

Ennek jogi alapjait az EU fokozatosan igyekezett megteremteni. Ma minden tagállamban minimumkövetelmények érvényesülnek a menedékjogot kérelmezők fogadása és ellátása terén, és a menedékjogi eljárásokat is azonos szabályok szerint kell lebonyolítani. Az EU beépítette jogrendjébe a menekültek helyzetére vonatkozó genfi egyezmény normáit is.

Az úgynevezett „dublini rendeletben” az EU 1997-ben rögzítette, hogy a menedékjogot kérelmezőknek abban a tagállamban kell benyújtaniuk kérelmüket, ahol először léptek az Unió területére. Mivel a menekültválság során nyilvánvalóvá váltak a szabályozás gyenge pontjai, az EU a dublini rendszer reformja mellett döntött.

A 2015-ös menekültválság nyomán az Európai Bizottság javaslatára az EU külső határain Görögországban és Olaszországban a menekültek fogadására és regisztrálására szolgáló uniós fogadóállomásokat állítottak fel. Itt nyilvántartásba veszik, és ujjnyomatvétel révén azonosítják a menekülteket, majd ezt követően innen osztják el őket az EU-n belül, a tagállamok többségi döntésével elfogadott európai bizottsági javaslatnak megfelelően. Ennek ér-telmében 160 000 Görögországban és Olaszországban – az Unió két, földrajzi fekvése miatt leginkább érintett országában – regisztrált migránst helyeznek el egy meghatározott kulcs alapján más tagállamokban. Az Európai Bizottság 2016 nyarán további reformokat is előterjesztett. Ezek közé tartozik a menekültügyi eljárások észszerűsítése, a legkiszolgáltatottabb migránsok jogainak védelmére vonatkozó egységes normák kialakítása, és az uniós fogadási körülmények további harmonizálása.

Bővebben arról, hogy mit tesz az EU a menekültválság enyhítéséért

EASO: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (angolul)

 

Következő érv