Magyarországi képviselete

49. Világszinten Európa nyújtja a legtöbb fejlesztési segélyt

Az EU világszerte aktív szerepet játszik a szegénység elleni küzdelemben: az EU és tagállamai nyújtják világszinten a legtöbb fejlesztési segélyt, együttesen többet, mint az USA.

Vissza a főoldalra

Az összes fejlesztési segély több mint fele Európából származik. 2015-ben az Európai Unió és tagállamai összesen 68 milliárd euró rekord összegű segélyt nyújtottak, ami 15 százalékkal volt több az előző évinél. A menekültügyi válsággal szembesülve a tagállamok tehát tovább fokozták támogatásukat.

Az EU akkor is messze az első helyen áll, ha e támogatási kiadások mértékét a gazdasági teljesítményhez viszonyítva fejezzük ki. A fejlesztési támogatás az éves gazdasági teljesítmény 0,47%-át teszi ki, ami kétszer olyan magas, mint a nem uniós országok esetében (0,21%). Az Egyesült Nemzetek Szervezete 0,7%-ot tűzött célul, amelyet a gazdasági válság és a költségvetési megszorítások következtében az uniós tagállamoknak egyelőre nem sike-rült elérniük, de reményeik szerint 2030-ig megvalósulhat.

Az EU-alapszerződés szerint az EU fejlesztéspolitikájának elsődleges célja „a szegénység mérséklése, idővel pedig felszámolása”. Ehhez tartozik például élelmiszerek és tiszta víz biztosítása, az iskoláztatás, valamint a betegségek, például az AIDS, leküzdése. További céljai közé tartozik az emberi jogok és a demokrácia védelme, a nők és a férfiak közötti egyenlőség előmozdítása, valamint a környezeti problémák és az éghajlatváltozás következményeinek kezelése. Fejlesztési programjai révén az EU 160 partnerországban támogatja e célkitűzések végrehajtását. Ahhoz, hogy fejlesztési támogatását még hathatósabbá tegye, a legszegényebb országokra kell koncentrálnia. Így élelmiszersegélyt biztosít a Száhel-övezet országai számára.

A fejlődő országok fő kereskedelmi partnereként az EU vámmentes hozzáférést biztosít számukra az uniós piachoz. Az ilyen ösztönzőknek arra kell sarkallniuk a fejlődő országok kormányait, hogy az európai modellen alapuló nemzetközi standardokat fogadjanak el, például az alapvető jogok vagy a munkavállalók jogai tekintetében.

A projektek és programok sikeres végrehajtása érdekében az EU szorosan együttműködik olyan nemzetközi partnerekkel, mint például az UNICEF, az OECD és az ENSZ.

Bővebben az uniós fejlesztési támogatásokról

 

Következő érv