Magyarországi képviselete

2. Együtt európaiak vagyunk: Európa-nap,európai zászló, európai himnusz

„Egyesülve a sokféleségben” – ez az EU jelmondata 2000 óta. A mottó azt fejezi ki, hogy az EU tiszteletben tartja a különböző európai országok kultúráját, hagyományait és nyelveit. Az európai zászló, az Európa-nap és az európai himnusz révén az EU-nak közös szimbólumai is vannak.

Vissza a főoldalra

Az Európai Unióban minden évben megünnepeljük az Európa-napot, mely valódi ünnep – annak ellenére, hogy nem munkaszüneti nap. Május 9-e különleges jelentőséggel bír Európa számára: 1950-ben ezen a napon terjesztette elő Európa fokozatos egyesítésére vonatkozó javaslatát az akkori francia külügyminiszter, Robert Schuman. Az európai egység létrehozását elengedhetetlennek tartotta a béke, a demokrácia és a jólét megteremtéséhez a második világháború utáni Európában. Schuman nyilatkozatával lefektette a mai Európai Unió alapjait. Erről az eseményről emlékezünk meg 1985 óta minden évben, amikor mind az Európai Bizottság képviseletei, mind a tagállamok kormányzati és nem kormányzati szervezetei ren-dezvényeket és nyílt napot szerveznek.

Az Európa név eredete az ókorba nyúlik vissza. A görög mitológiában Európa a föníciai király gyönyörű lánya volt, akibe a monda szerint a főisten, Zeusz halálosan beleszeretett. Zeusz a lányt elrabolta, Kréta szigetére vitte, és elcsábította. Már az időszámításunk előtti 5. században „Európának” nevezte Hérodotosz görög író és földrajztudós a Földközi-tengertől északra fekvő szárazföldet.

Az Európai Unió nem egy épület Brüsszelben, hanem egy eszme. Szimbóluma az európai zászló, mely Európa egységét és az európai identitást jelképezi. Az aranyszínű csillagok által alkotott kör az európai népek közötti szolidaritást és harmóniát szimbolizálja. A tizenkettes szám hagyományosan a tökéletességet és az egységet fejezi ki, ahogyan az év tizenkét hónapja, vagy az óra számlapján a tizenkét óra is. Erre az egységre törekszik az Európai Unió. A széles körben elterjedt tévhit ellenére a csillagok száma nincs összefüggésben a tagállamok számával, hiszen az mára már 28-ra emelkedett.

Az EU-nak himnusza is van, az „Örömóda” Ludwig van Beethoven német zeneszerző 9. szimfóniájából. Ez a dallam része Európa kulturális örökségének. Az európai himnusz nem lép a tagállamok nemzeti himnuszainak helyébe, hanem – a zene univerzális nyelvén – Európa egységét szimbolizálja a sokféleségben.

Az EU weboldala az Unió szimbólumairól

Az EU nyelvi portálja

 

Következő érv