Magyarországi képviselete

24. Az egységes belső piacon csökkennek az árak

Az európai belső piac 1993 óta működik. Azóta az áruválaszték színesebbé és sokrétűbbé vált. A nemzeti monopóliumok megszűnésével és a verseny fokozódásával sok áruhoz és szolgáltatáshoz a korábbinál kedvezőbb áron juthatunk hozzá.

Vissza a főoldalra

Lényegesen csökkent például a telefonálás, a villamos energia vagy a repülőjegyek ára. Olyan határok nélküli piactér jött létre, amelyet 510 millió európai vesz igénybe – a belső piac Európa legambiciózusabb projektje, ugyanakkor a 28 tagállam gazdasági integrációjának alapját jelenti. Az egységes piac az Unió egyik legjelentősebb vívmánya.

Az EU célja egy olyan, belső határok nélküli európai térség megteremtése, ahol biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. A belső piac liberalizálása hozzájárul a jólét növeléséhez és a fenntartható gazdasági fejlődéshez.

Miközben az Unió az összes tagállamot érintő jogharmonizációt valósít meg, Európa-szerte óvja a fogyasztók jogait és érdekeit. A magas színvonalú uniós fogyasztó- és környezetvédelem bizonyítja, hogy az európai egységes piac szempontjai nem feltétlenül élveznek előnyt más lényeges megfontolásokkal szemben. A határok megszüntetése ugyanis semmiképpen nem jelenti azt, hogy a térségben teljesen szabadon érvényesülnek a piaci erők: épp ellenkezőleg, az európai intézményeknek az alapító
szerződésekben előírt kötelezettségük, hogy a jogszabályalkotás során biztosítsák az egészség, a biztonság, a környezet és a fogyasztók magas szintű védelmét.

A fokozódó globalizáció idején Európa legfontosabb lehetősége az egységes piac. A szabad mozgás ugyanis lehetővé teszi, hogy a szakemberek Európában bárhol munkát vállalhassanak, és a vállalkozások más uniós országban is letelepedhessenek és üzleti tevékenységet folytathassanak. Ennek eredményeként egyrészt munkahelyek jönnek létre, amire Európának sürgősen szüksége van, másrészt pedig erősödik a gazdasági növekedés.

A gyakorlatban azonban az egységes piac kínálta lehetőségek nem mindig valósulnak meg, mert a szabályok nem köztudottak, nem ültették át őket, vagy egyéb, indokolatlan akadályok állnak az útjukban. Az egységes piacnak ezért alkalmazkodnia kell a realitások által támasz-tott követelményekhez: teret kell biztosítania az innovatív ötleteknek és az új üzleti modelleknek is. Az Európai Bizottság ezért elsődleges célkitűzésnek tekinti a mélyebb és méltányosabb egységes piac megteremtését.

Az EU mélyebb és méltányosabb egységes piacért

 

Következő érv