Magyarországi képviselete

10. Az EU támogatja a lemaradottabb régiók felzárkózását

Az európai támogatásokból minden magyarországi térség részesül, például Szeged villamosközlekedési hálózata vagy Észak-Magyarország vállalkozói. Az EU regionális és strukturális alapjai elősegítik, hogy a magyarországi régiók egyre közelebb kerülhessenek Európa gazdagabb régióihoz.

Vissza a főoldalra

Az EU a felzárkózás érdekében támogatja az EU átlagánál szegényebb régiókat, illetve az EU-ban lezajló strukturális átalakulás veszteseit, így azok ki tudják egyenlíteni a helyzetükből adódó hátrányaikat. Az uniós támogatás tehát a lemaradás megszüntetését szolgálja. Segítségével az emberek könnyebben találnak munkát, és nem kell elhagyniuk lakóhelyüket a boldogulás érdekében. A településfejlesztés és a foglalkoztatás mellett a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés, valamint a kutatás és az innováció is a kedvezményezett területek közé tartozik.

A regionális politika a mezőgazdasági politika után a második legnagyobb kiadási tétele az uniós költségvetésnek. A 2014–2020 közötti támogatási időszakban 351 milliárd euró áll a régiók rendelkezésére, ebből Magyarország például 29,6 milliárd eurót kap.

A gazdasági válság miatt sok országban a regionális politika elsősorban a munkahelyteremtést, a gazdaság növekedését, a digitalizálás előmozdítását, a közlekedési hálózatok fejlesztését és az életszínvonal emelését célozza. Egy adott projekthez a kedvezményezett tagállamnak is hozzá kell járulnia, vagyis saját forrásaiból társfinanszírozást kell nyújtania.

A 2007–2013 közötti támogatási időszak beruházásaira visszatekintve számos sikerről lehet beszámolni. A támogatásokra fordított minden egyes euró csaknem háromszoros gazdasági katalizátorhatást fejtett ki. A támogatások hatására Magyarországon is közel 109 000 új munkahely jött létre.

Sokszor hallani, hogy a támogatások olyan haszontalan beruházásokra folynak el, mint a sehová nem vezető utak vagy a kihasználatlan „szellemrepülőterek”. Ilyen esetek sajnos előfordulnak, de nincsenek következmények nélkül: ha az ellenőrzésért felelős Európai Számvevőszék megállapítja, hogy a támogatást jogtalanul használták fel, akkor azt vissza kell fizetni.

Néhányan azt kérdezik, miért nem „Brüsszel” osztja szét a támogatásokat. Ehhez azt kell tudni, hogy a kohéziós politika összeurópai prioritásokat követ, de a tagállamokkal egyeztetett igények alapján – hiszen a tagállamoknak kell legpontosabban tudniuk, hogy mi szükséges a gazdaságuk fejlődéséhez. Az európai regionális politika további előnye a hosszú távú, hétéves finanszírozási időszakra szóló tervezés biztonsága – az uniós források az éves költségvetési ciklusokon túl is a régiók rendelkezésére állnak.

Az egyes uniós tagállamok rendelkezésére bocsátott források

A 2007–2013 közötti támogatási időszak Magyarországra vonatkozó értékelése (angolul)

 

Következő érv