Magyarországi képviselete

Vállalkozás az EU-ban

Az EU tagországai vonzó piacot jelentenek a magyar vállalatok számára is.

Az EU belső piacának köszönhetően ma már majdnem olyan egyszerű, gyors és olcsó üzletet kötni az EU-ban, mint Magyarországon. Az Európai Unió számos olyan szolgáltatást nyújt, amelyek segítségével könnyebb lehet a vállalkozásfejlesztés, vagy éppen a viták rendezése az EU-ban.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Vállalkozásfejlesztés karnyújtásnyira

Az Enterprise Europe Network az Európai Bizottság által létrehozott vállalkozásfejlesztési hálózat, amely többek között az európai kis- és középvállalkozások külpiacra jutását, külkapcsolatainak fejlesztését segíti.

Ki veheti igénybe a hálózat szolgáltatásait?

A hálózat fő célcsoportjába a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) tartoznak, de kutatási központok vagy egyetemek is igénybe vehetik a szolgáltatásokat.

Célok: vállalkozásfejlesztés, az európai piacok meghódítása, a technológiatranszfer támogatása, nemzetközi K+F együttműködések elősegítése

Az Enterprise Europe Network honlapja

Az Enterprise Europe Network magyarországi honlapja

A hálózat Magyarországon itt működik:

MNKH-Promociós Kft

EURÓPA ÖNÖKÉRT - az Ön lehetősége

Hogyan vállalkozzunk Európában - gyakorlati útmutató

Az Európa Önökért portál gyakorlati útmutatót ad arról, hogyan vállalkozzunk Európában.

Az Európa Önökért uniós portál abban hivatott segíteni a polgároknak és vállalkozásoknak, hogy ne szembesüljenek indokolatlanul sok nehézséggel és bürokratikus akadállyal más európai országokban.

A portál a más országokba utazó, valamint a tanulás, munkavállalás, vásárlás vagy üdülés céljából ott tartózkodó polgárok, illetve a más uniós tagállamokban üzleti tevékenységet folytató vállalkozások számára kínál hasznos információkat.

Elérhetősége

SOLVIT- A belső piaci problémák gyors és díjmentes megoldása

A SOLVIT cégek vagy polgárok más tagállamok nemzeti hatóságaival szemben felmerült vitáinak megoldásában segít. A SOLVIT a belső piaci jogszabályok helytelen hatósági alkalmazásából fakadó problémákat kezeli, és magánszemélyek és cégek részére egyaránt díjmentes segítséget nyújt. A SOLVIT nem foglalkozhat bírósági eljárás tárgyát képező ügyekkel, üzletfelek közötti vitákkal, illetve fogyasztók és vállalkozások között felmerülő problémákkal sem.

Elérhetőségek

A magyar SOLVIT központ elérhetőségei

FIN- NET- Határokon átnyúló pénzügyi viták peren kívüli rendezése

A FIN-NET nemzeti szereplőkből (panaszbizottságokból, ombudsmanokból, mediátorokból) álló, peren kívüli viták panaszrendezési lehetőségével foglalkozó hálózat, amely a pénzügyi szolgáltatásokat érintő, határokon átnyúló fogyasztói panaszokat kezeli.

A FIN-NET tagjai a fogyasztók és a banki, biztosítási és befektetési téren pénzügyi szolgáltatásokat kínálók közötti viták rendezésével foglalkoznak: például hitelekkel, a fizetési forgalommal vagy életbiztosításokkal.

Elérhetőségek

A FIN-NET Magyarországon:

Budapesti Békéltető Testület

Pénzügyi Békéltető Testület