Magyarországi képviselete

Növekedés és munkahelyek

Európa 2020

Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája. Célja nem csupán az, hogy segítségével leküzdjük a válságot, hanem az, hogy az Unió és a tagállamok gazdaságát fenntartható növekedési pályára állítsuk.

Részletek az Európa 2020 stratégiáról

Gazdasági kormányzás, európai szemeszter

Az Európa 2020 stratégia akkor lehet sikeres, ha az EU és a tagállamok együttműködnek végrehajtásában. A stratégia végrehajtásának középpontjában az európai szemeszter, a gazdaságpolitikai koordináció éves ciklusa áll. Az európai szemeszter során az Európai Bizottság és a Tanács uniós szintű szakpolitikai iránymutatásokat fogalmaz meg, a tagállamok reformok végrehajtására kötelezik el magukat, az Európai Bizottság pedig országspecifikus ajánlásokat dolgoz ki, amelyeket a tagállami vezetők a legmagasabb szinten, azaz az Európai Tanácsban hagynak jóvá. A tagállamoknak szakpolitikáik kidolgozása és költségvetéseik elkészítése során figyelembe kell venniük ezeket az évente megfogalmazott ajánlásokat.

A fentiekről további információk érhetők el: