Magyarországi képviselete

Az EU és az Ön pénze

Eu projektekAz EU költségvetése az Ön költségvetése: a mezőgazdáktól a tudósokig, a vasúton utazóktól a kisvállalkozásokig mindannyian részesedünk az uniós forrásokból finanszírozott projektek hasznából. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy hogyan kezelik az uniós pénzeket Magyarországon.

Uniós fejlesztések Magyarországon

Magyarország 10 éves uniós tagsága során rengeteg dolog épült és megújult az országban. A megújulás azt is jól mutatja, hogy az EU kiemelten támogatja tagállamai kultúrájának, így Magyarország történelmi örökségének megóvását. Uniós támogatással állítanak helyre országszerte lényegében minden fontos műemléket: rekonstruálták az egri minaretet, a sümegi, a kőszegi, a szigetvári várat is, és a sor még hosszan folytatható.
Természetesen nem csak műemlék-felújításokra jut EU-s forrás. 2007 és 2013 között Magyarországon 63.000 fejlesztés valósult meg a 8200 millárd Ft-os uniós támogatásból. Többek között az Európai Unió több tízmilliárd forintos nagyságrendben, a költségek 90-100%-át fedezve támogatta az árvízben megsérült közutak helyreállítását, kórházi diagnosztikai eszközök beszerzését, valamint több száz más típusú fejlesztést, több ezer munkahely megteremtését. Nagy infrastrukturális fejlesztések, mint a magyar autópálya-hálózat bővítése vagy a budapesti 4-es metróvonal, szintén számottevő EU-s támogatással jöttek létre.
2014 - 2020 között Magyarország hasonló nagyságrendű összegre számíthat, vagyis mintegy 8000 milliárd forinttal többet fog kapni az Európai Uniótól, mint amennyit oda befizet.

A teljesség igénye nékül, összegyűjtöttünk egy párat a jelentősebb fejlesztésekből és rendszeresen bővítjük majd a listát.

Az EU költségvetése Magyarországon

Magyarország a csatlakozás óta a nettó kedvezményezett tagállamok közé tartozik, azaz több támogatást kap az EU költségvetéséből, mint amennyit befizet. A pozitív egyenleg a csatlakozástól 2013-ig több mint 6000 milliárd forint (részletesen lásd az alábbi táblázatban).

 

(millió EUR)

Egyenleg milliárd forintban (300 HUF/EUR árfolyamon)

 

EU-ból származó bevétel

EU felé teljesített befizetés

Egyenleg

2013

5,909.00

920.00

4,989.00

1,496.70

2012

4,177.10

928.40

3,248.70

974.61

2011

5,330.92

937.41

4,393.51

1,318.05

2010

3,650.04

955.03

2,695.01

808.50

2009

3,568.64

908.91

2,659.73

797.92

2008

2,002.63

947.06

1,055.57

316.67

2007

2,427.57

870.23

1,557.34

467.20

2006

1,842.15

782.50

1,059.65

317.89

2005

1,356.96

833.20

523.76

157.13

2004

713.39

537.07

176.32

52.90

Összesen

30,978.40

8,619.80

22,358.60

6,680.58

További adatokat itt talál.

Részletes információ az EU költségvetésének működéséről és az uniós források Magyarországon történő felhasználásáról a Bizottság költségvetési honlapján.

A magyar kormány által kezelt uniós források

Források a strukturális alapokból és a kohéziós alapból

A strukturális alapok és a Kohéziós Alap pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges átfogó stratégia és az operatív programok elkészítésére, valamint a támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakítására létrehozott koordináló szervezet a Miniszterelnökségen belül működik.

Feladata a Magyarország nemzeti, ágazati és regionális fejlesztési terveinek elkészítésével kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolása, az érintett uniós és hazai költségvetési források felhasználásának koordinálása, illetve az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájával kapcsolatos hazai intézkedések betartatása.

Minden érdeklődő és potenciális pályázó számára javasoljuk, hogy látogasson el a www.palyazat.gov.hu oldalra, ahol Magyarország fejlesztési tervének, forrásfelhasználásának napi statisztikáitól kezdve a nyertes pályázókat segítő tudnivalókon át az aktuális pályázati lehetőségekig számos fontos és érdekes információ megtalálható.

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési források.

Az EU a mezőgazdasági kiadásokat az uniós költségvetés részét képező két alapból fizeti. Az egyik az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) , amely a termelőknek szánt közvetlen kifizetéseket nyújtja, valamint a mezőgazdasági piacokat szabályozó intézkedéseket finanszírozza. A másik forrás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), amely a tagállamok vidékfejlesztési programjait támogatja.

A Bizottság a támogatásokat alapesetben nem közvetlenül a kedvezményezetteknek folyósítja: a megosztott igazgatás elve alapján a támogatási összegek kifizetése a tagállamok felelősségi körébe tartozik. A feladat végrehajtását az uniós országok az e célból létrehozott kifizető ügynökségeken keresztül végzik.

A Magyarországon működő kifizető ügynökség a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), amely a két mezőgazdasági alapból, illetve a magyar költségvetésből származó támogatást oszt szét a gazdálkodók és a vidéken élők között.

A közvetlen mezőgazdasági támogatások magyarországi kedvezményezettjeinek adatbázisa az MVH honlapján.

Térkép az uniós fejlesztésekről : http://terkepter.palyazat.gov.hu/