Magyarországi képviselete

Az EU és az Ön pénze

Eu projektekAz EU költségvetése az Ön költségvetése: a gazdáktól a tudósokig, a vasúton utazóktól a kisvállalkozásokig mindannyian részesedünk az uniós forrásokból finanszírozott projektek hasznából.

Uniós fejlesztések Magyarországon

Magyarország uniós tagságának eddigi 14 éve során rengeteg dolog épült és újult meg az országban. Az EU kiemelten támogatja többek között tagállamai kultúrájának, így Magyarország történelmi örökségének megóvását is. Uniós támogatással állítottak helyre országszerte számos fontos műemléket: rekonstruálták az egri minaretet, a sümegi, a kőszegi, a szigetvári várat is, és a sor még hosszan folytatható.

De természetesen nem csak műemlékek felújítására jut EU-s forrás. 2007 és 2013 között Magyarországon 63.000 fejlesztés valósult meg a 8200 millárd Ft-os uniós támogatásból. Többek között számottevő EU-s támogatással jöttek létre nagy infrastrukturális fejlesztések, mint a magyar autópálya-hálózat bővítése vagy a budapesti 4-es metróvonal. Ezeken felül az Európai Unió több tízmilliárd forintos nagyságrendben, a költségek 90-100%-át fedezve támogatta kórházi diagnosztikai eszközök beszerzését, árvízben megsérült közutak helyreállítását, valamint több száz más típusú fejlesztést, több ezer munkahely megteremtését.

A teljesség igénye nékül, összegyűjtöttünk egy párat a jelentősebb fejlesztésekből.

Az EU költségvetése Magyarországon

Magyarország a csatlakozás óta a nettó kedvezményezett tagállamok közé tartozik, azaz több támogatást kap az EU költségvetéséből, mint amennyit befizet. A pozitív egyenleg a csatlakozástól 2017-ig több mint 11 000 milliárd forint (részletesen lásd az alábbi táblázatban).

(millió EUR)

Egyenleg milliárd forintban

(adott évi átlagos árfolyamon)

EU-ból származó bevétel

Nemzeti hozzájárulás

     Egyenleg     

2017

4 049  

821  

3 228 

998 

2016

4 546  

924  

3 622 

1 128 

2015

5 629  

958  

4 671 

1 448 

2014

6 620  

909  

5 711 

1 763 

2013

5 910  

920  

4 990 

1 481 

2012

4 177  

832  

3 346 

968 

2011

5 331  

836  

4 494 

1 255 

2010

3 650  

862  

2 788 

768 

2009

3 569  

758  

2 810 

788 

2008

2 003  

865  

1 138 

286 

2007

2 428  

786  

1 642 

413 

2006

1 842  

678  

1 164 

308 

2005

1 357  

720  

637 

158 

2004

713  

483  

231 

58 

Összesen

51 824  

11 352  

40 471 

11 820 

További adatokat itt talál.

Részletes információ az EU költségvetésének működéséről és az uniós források Magyarországon történő felhasználásáról elérhető a Bizottság költségvetési honlapján.

A magyar kormány által kezelt uniós források

A strukturális alapok és a Kohéziós Alap pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges átfogó stratégia és az operatív programok elkészítésére, valamint a támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakítására létrehozott koordináló szervezet a Miniszterelnökségen belül működik.

Feladata a Magyarország nemzeti, ágazati és regionális fejlesztési terveinek elkészítésével kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolása, az érintett uniós és hazai költségvetési források felhasználásának koordinálása, illetve az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájával kapcsolatos hazai intézkedések betartatása.

Minden érdeklődő és potenciális pályázó számára javasoljuk, hogy látogasson el a www.palyazat.gov.hu oldalra, ahol Magyarország fejlesztési tervének, forrásfelhasználásának napi statisztikáitól kezdve a nyertes pályázókat segítő tudnivalókon át az aktuális pályázati lehetőségekig számos fontos és érdekes információ megtalálható.

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési források

Az EU a mezőgazdasági kiadásokat az uniós költségvetés részét képező két alapból fizeti. Az egyik az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) , amely a termelőknek szánt közvetlen kifizetéseket nyújtja, valamint a mezőgazdasági piacokat szabályozó intézkedéseket finanszírozza. A másik forrás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), amely a tagállamok vidékfejlesztési programjait támogatja.

A Bizottság a támogatásokat alapesetben nem közvetlenül a kedvezményezetteknek folyósítja: a megosztott igazgatás elve alapján a támogatási összegek kifizetése a tagállamok felelősségi körébe tartozik. A feladat végrehajtását az uniós országok az e célból létrehozott kifizető ügynökségeken keresztül végzik.

A Magyarországon működő kifizető ügynökség a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), amely a két mezőgazdasági alapból, illetve a magyar költségvetésből származó támogatást oszt szét a gazdálkodók és a vidéken élők között.

A közvetlen mezőgazdasági támogatások magyarországi kedvezményezettjeinek adatbázisa az MVH honlapján.

Térkép az uniós fejlesztésekről : http://terkepter.palyazat.gov.hu/