Magyarországi képviselete

Az EU és az Ön pénze

Az EU költségvetése az Ön költségvetése: a gazdáktól a tudósokig, a vasúton utazóktól a kisvállalkozásokig mindannyian részesedünk az uniós forrásokból finanszírozott projektek hasznából.

Az EU költségvetése Magyarországon

Az Európai Unió költségvetése a tagállamok összesített éves nemzeti jövedelmének valamivel több, mint 1%-a. Az Unió közös költségvetésének bevételi oldala több elemből áll össze: nagyjából kétharmadát a tagállamok nemzeti jövedelemmel arányos hozzájárulásai teszik ki, a többi pedig alapvetően a vámokból és a fogyasztási adóból származik. Az EU ezeket a bevételeket arra használja, hogy eredményeket érjen el ott, ahol a tagországok egyenként kevesebbre jutnának. Ide tartozik például a vidékfejlesztés, az elmaradott régiók felzárkóztatása vagy a kutatás támogatása.   

Magyarország a csatlakozás óta a nettó kedvezményezett tagállamok közé tartozik, azaz több támogatást kap az EU költségvetéséből, mint amennyit befizet. A pozitív egyenleg a csatlakozástól 2018-ig közel 13 500 milliárd forint (részletesen lásd az alábbi ábrán).

Az EU költségvetése Magyarországon
 
További adatokat itt talál.

Részletes információ az EU költségvetésének működéséről elérhető itt, illetve a Bizottság költségvetési honlapján.

Uniós fejlesztések Magyarországon

Magyarország uniós tagságának eddigi 15 éve során rengeteg dolog épült és újult meg az országban EU-s forrásból. Számottevő EU-s támogatással jöttek létre nagy infrastrukturális fejlesztések, mint a magyar autópálya-hálózat bővítése, vagy a vasútvonalak korszerűsítése. Ezeken felül az Európai Unió több tízmilliárd forintos nagyságrendben, a költségek 90-100%-át fedezve támogatta kórházi diagnosztikai eszközök beszerzését, árvízben megsérült közutak helyreállítását, valamint több száz más típusú fejlesztést, több ezer munkahely megteremtését.

Az EU továbbá kiemelten támogatja tagállamai kultúrájának, így Magyarország történelmi örökségének megóvását is. Uniós támogatással állítottak helyre országszerte számos fontos műemléket, többek között az egri minaretet, a sümegi, a kőszegi, és a szigetvári várat is.

2007 és 2013 között 63.000 fejlesztés valósult meg a 8200 millárd Ft-os uniós támogatásból. 2020-ig további 8300 milliárd Ft támogatást használhat fel az ország.

A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttünk egy párat a jelentősebb fejlesztésekből.

Az EU-s pénz útja a magyar állampolgárokhoz

Az EU-s források több lépésben érkeznek meg a magyar kedvezményezettekhez. Az Unió hétéves költségvetésének nagyjából fele az úgynevezett Európai Strukturális és Beruházási Alapokon keresztül áll a tagországok rendelkezésére. A legjelentősebb forrásokat az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Szociális Alap (ESZA) jelentik.

A források lehívásához a tagállamok az Európai Bizottsággal egyeztetve, a hétéves ciklus kezdete előtt átfogó stratégiát készítenek. A stratégiában meghatározzák többek között, hogy az adott célkitűzéseket hogyan tervezik teljesíteni, és milyen arányban szánnak rájuk forrásokat. A 2014-20-as ciklusban Magyarországon ezt a stratégiát és a megvalósítását a Széchenyi 2020 program fogja össze.

A Széchenyi 2020 programon belül több, úgynevezett operatív program működik, melyek bizonyos területekre fókuszálnak. Ilyen például a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) vagy a humán tőke növelését megcélzó Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP). Az egyes operatív programokért Magyarországon az érintett minisztériumok felelnek: a fenti két esetben például a Pénzügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A programokban érintett intézmények koordinációját az előző ciklusban a Miniszterelnökség végezte, míg jelenleg ezt a feladatot az Innovációs és Technológiai Minisztériumon belül működő Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkárság látja el.

A magyar intézmények, vállalkozások és kezdeményezések végül projekteken keresztül juthatnak hozzá a forrásokhoz. A meghirdetett projektekre pályázatot kell benyújtaniuk az igénylőknek, akik közül aztán kiválasztják a nyerteseket. A projekteket általában az EU és a magyar kormány közösen finanszírozza.

Minden érdeklődő és potenciális pályázó számára javasoljuk, hogy látogasson el a www.palyazat.gov.hu oldalra, ahol Magyarország fejlesztési terve és statisztikák mellett megtalálhatóak az aktuális pályázati lehetőségek is, valamint az oldal hasznos információkkal szolgálhat már nyertes pályázók részére is. Továbbá az uniós regionális politika magyarországi programjai, intézményei vagy támogatott projektjei iránt érdeklődők az alábbi oldalon tudnak még tájékozódni: https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/atlas/hungary/

Az EU-s források magyarországi felhasználásának aktuális statisztikáit az alábbi linkeken lehet követni:
-   az Európai Bizottság összesítései;
-   magyar kormányzati statisztikák


A fejlesztéseket továbbá térképen is meg lehet tekinteni.