Hälso- och sjukvårdspersonal

Projekt

Innovativa projekt för framsteg på folkhälsoområdet kan få EU-finansiering från folkhälsoprogrammet , som ett led i EU:s folkhälsostrategi .

Sedan 2005 sköter genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor ansökningsomgångarna för projekten, förvaltar bidragen, organiserar konferenser och sköter kontakterna med mottagarna av folkhälsoprogrammets stödpengar.